Mötet 25 oktober 2015

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 22:43, 7 October 2015 by Moinois (talk | contribs) (Punktade upp texten)
Jump to navigation Jump to search

Punkten vi ska diskutera på nästa möte är Att samla ett rekommenderat uppstartsmaterial "innehåll" som levereras irl AFK av en mentor, och som samtidigt bestämmer datum för uppföljning/feedback. (från mötesanteckningarna 11 Juli 2015) Innehållet behöver utvecklas och fastställas.

Uppstartsmaterialet bör innehålla

Mentorns funktion och skyldigheter

Bestäm tid för mentorbesöken (2 st): Ett i början, ett efter 1,5 månad. Efter två besök görs en utvärdering av mentorn om det finns engagemang i gruppen eller hos personen.

Första besöket

  • Mentorn visar modellen för rekrytering och förklarar syftet med modellen.
  • Mentorn ska försöka lära känna medlemmen/medlemmarna och inspirera till lokalspecifika engagemang enligt sin personliga erfarenhet och idéer:
En enskild pirat kan tex inspireras av mentorn att vara med i offentliga debatter, skriva artiklar till lokaltidningen eller kontakta lokalTV och ge tips på nyheter som tar upp piratintressen.
Flera pirater kan inspireras av sin mentor att lära känna informationssystemen på det lokala myndighetskontoret, ta reda på den lokala komkurrensen för småföretag mot storföretagen, vara med på samarbetsgrupper med andra partier, framställa piratpartistiska idéer som kan inspirera företagsledarna att spara pengar tex med gratis programvara, skapa personliga träffar som AW, att bowla eller träffas hemma hos varandra och på olika sätt skapa relationer.
  • Mentorn lämnar över datum för centrala events som nästa PAW, tex månatliga tematräffar eller nästa styrelsemötesdatum och inspirerar till lämpligaste informationsspridning om detta.
  • Mentorn ska också dokumentera nya idéer som vill göras av de nya piraterna. Detta ska arkiveras.

Andra besöket

  • Mentorn berättar om grunderna i att starta en förening med stadgereformen i prop 18 i åtanke. Mentorn låter den som leder gruppen, eller den enda piraten få kunskap om detta så den kan bli självdrivande.
  • Mentorn ser till att olika hållpunkter med datum bestämts för genomdrivandet av uppstarten. Denna plan ska kunna redovisas centralt.

Tredje besöket

  • Mentorn kommer med uppmuntran och råd, men försöker också ha med någon eller några former av uppmuntran t.ex. att vara med på en central piratevent, tex att berätta om sina erfarenheter för andra pirater eller att odrna ett piratstudiebesök.
  • Mentorn lämnar kontaktuppgifter för att vara tillgänglig för råd och hjälp via telefon och epost i minst tre månader framåt.

Centrala åtaganden

  • Planering av temafester, datum i minst en månad för PAW och stöd till mentorn.

Arbetsmaterial

  • Material som mentorn anser lämpligt för inspiration och praktisk hjälp att starta upp en politisk grupp. Tex introduktion/inspiration/TED föreläsningar på några minuter.