Mailadress

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 22:04, 29 January 2017 by Moinois (talk | contribs) (→‎Allmänt: Adderade servrar)
Jump to navigation Jump to search

Piratpartiets förtroendevalda har mailadresser @piratpartiet.se. Det finns även en rad mailinglistor som går till flera personer, som styrelsen@piratpartiet.se för partistyrelsen. Piratpartiets centrala webbmail ligger på mail.piratpartiet.se.

Allmänt

När du har blivit invald i en styrelse i en lokal förening eller blivit utsedd av partiledningen till en kontaktperson ska du få en egen mailadress enligt förnamn.efternamn@piratpartiet.se

Så fort du har fått en rättighet i PirateWeb tilldelas du en mailadress. Instruktioner om hur det fungerar skickas då till den mailadress som du har angett under Mina uppgifter i Pirateweb.

Du kan komma åt din piratmail på tre sätt:

  1. Via mail.piratpartiet.se.
  2. Använd en mailklient, exempelvis Mozilla Thunderbird.
    • IMAP server (inkommande): mail.piratpartiet.se, port 993, använd SSL
    • SMTP server (utgående): mail.piratpartiet.se, port 587, använd SSL
  3. Låt din molnbaserade mail (exempelvis Gmail) automatiskt hämta dina mail i bakgrunden. Detta alternativ är mindre bra då känslig data passerar FRA och lagras på andras datorer.


Spamfilter

Piratpartiet kör så kallad grålistning för att slippa spam. Det innebär att det kan ta upp till 5-30 minuter innan ett mail från en "ny adress" kommer fram. Läs mer om hur det fungerar på här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5listning


Vad är Member lost mm för typ av mail?

Har du en rättighet i Pirateweb kan du får notifiering om nya personer går med i din förening eller kommun. "Member lost" betyder att personens medlemskap har avslutats. Tror du att ett namn på en ny medlem är falskt ska du maila medlemsservice@piratpartiet.se. Använd alltid medlemsnumret, och inte namn, när du mailar om andra medlemmar.

Gemensam mail

Tillhör du en styrelse i en lokal förening och vill ha en gemensam mailadress, exempelvis uppsala@piratpartiet.se ska du höra av dig till medlemsservice@piratpartiet.se Ange då vilken förening ni är och vilka mailadresser som ska ingå i denna adress. Normalt samtliga personer i styrelsen. Det är ni själva som är ansvariga för att rätt adresser är registrerade, efter exempelvis ett medlemsmöte då ni har valt nya styrelseledamöter.


Automatiska välkomstmail

När en ny person blir medlem skickas ett automatiskt välkomsmail ut till personen av partiledaren. Ni kan i er förening, eller som kontaktperson i Piratpartiet, skicka ut egna automatiska välkomstmail. Som kontaktperson måste du dock ha en speciell rättigher (lead1) i Pirateweb, kontakta partiledningen om du är osäker på om du har denna. Välkomstmailet måste uppdateras/sparas om var tredje månad så att det alltid är uppdaterat.

Välkomstmail skickas även ut av Ung Pirat och dess lokalavdelningar. Pass upp så att nya medlemmar inte upplever det att det spammas.