Modeller

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 13:48, 24 July 2015 by Moinois (talk | contribs) (adderade modell till länkarna)
Jump to navigation Jump to search

Att göra: Lägg till samtliga medlemmar i gruppen.

Under 2015 startades det en grupp ledd av Sofia Larsson för att skapa ett antal modeller för att ge medlemmarna, de lokala föreningarna och Piratpartiet verktyg för att rekrytera medlemmar, starta nya lokalföreningar och för att engagera medlemmarna.

Denna sida är till för att dokumentera den utvecklingen. Sidor för respektive modell kommer att skapas varefter arbetet fortskrider.

Medlemmar i modellgruppen