Difference between revisions of "Nationell aktivistsamordnare"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Moinois moved page Nationell Aktivistansvarig to Nationell Aktivistsamordnare: Inte ansvarig, enbart samordnare)
(Redirected page to Aktivistsamordnare)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Uppdragsbeskrivning ==
+
#redirect[[aktivistsamordnare]]
Uppdragsbeskrivning för aktivistsamordnare
 
 
 
Aktivistsamordnare är en ansvarspost som utses av [[partiorganisatör]]en och som i grunden ansvarar för samordning av och hjälp med aktivism inom Piratpartiet.
 
 
 
Rent konkret innebär detta ett ansvar att:
 
* Ta emot email från personer som vill bli aktiva på olika sätt, och antingen ansluta dessa till rätt personer på lokal eller central nivå, eller hjälpa dem själv. Detta görs antingen direkt genom aktivistsamordnares piratmail eller genom partiets mailsystem (just nu [[FogBugz]]).
 
* På eget bevåg och efter eget omdöme utse [[kontaktperson]]er i kommuner som saknar [[lokalförening]]ar, för att bättre kunna bedriva lokal aktivism och/eller så småningom skapa nya [[lokalförening]]ar.
 
* Utse och föra kontakt med [[regionala aktivistsamordnare]] med uppdraget att hålla aktivismen levande på lokal nivå.
 
* Ta fram [[modeller]] för hur aktivism rent praktiskt kan utvecklas och vårdas på lokal nivå.
 
* Samla upp och sprida [[aktivism]]idéer.
 
 
 
Aktivistsamordnaren kan om hen vill utse en grupp att hjälpa hen med sina uppdrag, men  är högst ansvarig för att dessa uppfylls.
 
 
 
[[category:ansvarsposter]]
 

Latest revision as of 13:32, 12 December 2015

Redirect to: