Nationell aktivistsamordnare

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 11:08, 23 July 2015 by Moinois (talk | contribs) (Adderade kategori)
Jump to navigation Jump to search

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning för aktivistsamordnare

Aktivistsamordnare är en ansvarspost som utses av partiorganisatören och som i grunden ansvarar för samordning av och hjälp med aktivism inom Piratpartiet.

Rent konkret innebär detta ett ansvar att:

  • Ta emot email från personer som vill bli aktiva på olika sätt, och antingen ansluta dessa till rätt personer på lokal eller central nivå, eller hjälpa dem själv. Detta görs antingen direkt genom aktivistsamordnares piratmail eller genom partiets mailsystem (just nu FogBugz).
  • På eget bevåg och efter eget omdöme utse kontaktpersoner i kommuner som saknar lokalföreningar, för att bättre kunna bedriva lokal aktivism och/eller så småningom skapa nya lokalföreningar.
  • Utse och föra kontakt med regionala aktivistsamordnare med uppdraget att hålla aktivismen levande på lokal nivå.
  • Ta fram modeller för hur aktivism rent praktiskt kan utvecklas och vårdas på lokal nivå.
  • Samla upp och sprida aktivismidéer.

Aktivistsamordnaren kan om hen vill utse en grupp att hjälpa hen med sina uppdrag, men är högst ansvarig för att dessa uppfylls.