Difference between revisions of "Om landstings- och kommunval"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Detta är en guide inför kommun- och landstingsvalen 2014 för lokala föreningar inom Piratpartiet. Vi går här igenom alla typer av beslut och andra krav som måste till o...")
 
Line 1: Line 1:
 
Detta är en guide inför kommun- och landstingsvalen 2014 för lokala föreningar inom Piratpartiet. Vi går här igenom alla typer av beslut och andra krav som måste till om man vill ställa upp i antingen kommun- och/eller landstingsvalet på den ort där man bor. Många av kraven går att hitta direkt i vår stadga som finns på http://www.piratpartiet.se/partiet/stadgar/
 
Detta är en guide inför kommun- och landstingsvalen 2014 för lokala föreningar inom Piratpartiet. Vi går här igenom alla typer av beslut och andra krav som måste till om man vill ställa upp i antingen kommun- och/eller landstingsvalet på den ort där man bor. Många av kraven går att hitta direkt i vår stadga som finns på http://www.piratpartiet.se/partiet/stadgar/
  
För att kunna ställa upp i valet måste en lokal föreningar bildats i den kommun eller landsting där man vill ställa upp i valet. Se länk [[Starta_en_lokal_förening_i_Piratpartiet]] för mer information. Vi förutsätter i denna guide att ni har startat en förening.
+
För att kunna ställa upp i valet måste en lokal föreningar bildats i den kommun eller landsting där man vill ställa upp i valet. Se länk [[Guide_-_Starta_en_lokal_förening]] för mer information. Vi förutsätter i denna guide att ni har startat en förening.
  
  

Revision as of 14:33, 23 December 2013

Detta är en guide inför kommun- och landstingsvalen 2014 för lokala föreningar inom Piratpartiet. Vi går här igenom alla typer av beslut och andra krav som måste till om man vill ställa upp i antingen kommun- och/eller landstingsvalet på den ort där man bor. Många av kraven går att hitta direkt i vår stadga som finns på http://www.piratpartiet.se/partiet/stadgar/

För att kunna ställa upp i valet måste en lokal föreningar bildats i den kommun eller landsting där man vill ställa upp i valet. Se länk Guide_-_Starta_en_lokal_förening för mer information. Vi förutsätter i denna guide att ni har startat en förening.


Regelverket för lokala föreningar lyder:

3.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
3.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, 
fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.


Senast 1 mars 2014 måste den lokala listan vara fastställd av ett medlemsmöte. Antingen ett ordinarie medlemsmöte eller ett extra medlemsmöte. Tänk på att en kallelse måste skickas ut två veckor innan mötet.


Fastställa listan

Två alternativ att anta en lista

En första fråga som ni behöver ta beslut är hur lång listan ska vara. Räcker det med ett namn? Fler än 20 namn innebär att texten blir mindre på valsedeln.

Hur listan sen ska fastställas är upp till föreningen själv. Inom Piratpartiet används två olika sätt att fastställa listor som föreningen kan inspireras från.


Så som Piratpartiet på riksnivå antar riksdagslistan

 • Nomineringsprocessen:
  • Alla medlemmar kan fritt nominera kandidater till listan.
  • Nomineringar ska redovisas öppet.
  • Nominerade kandidater måste tacka ja till sin nominering för att kunna väljas. Kandidater som tackat ja till sin nominering redovisas öppet.
 • Person måste uppfylla följande kriterier för att vara valbar:
  • Personen ska vara medlem i piratpartiet.
  • Personen ska vid datumet för valet vara valbar till den den folkvalda församlingen enlighet med svensk lag.
 • Valsystem
  • Kandidaterna utses genom medlemsomröstning där samtliga medlemmar i piratpartiet har rösträtt.
  • Medlemmarnas rätt till valhemlighet ska respekteras.
  • Kandidaternas placering på listan avgörs genom omröstning med schulze-metoden.
  • Medlemmarna ska ha rätt att rösta på valfritt antal kandidater.
  • Valda personer placeras på listan i enlighet med utfallet i omröstningen tills listan är fylld.
 • Efterhandsredigering av listan
  • Om en vald person på listan väljer att stryka sig från listan ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
  • En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan. Om detta sker ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
 • Tidsram för nominering och val:
  • Nomineringsperioden ska vara minst fyra veckor.
  • Valet ska vara öppet under minst två veckor

Så som Piratpartiet på riksnivå antar eulistan

 • Updrag åt valberedningen
  • Ett medlemsmöte uppdrar åt valberedningen i föreningen att ta fram en komplett lista, en styrelsen kan inte ta detta beslut.
  • Medlemsmötet kan ge styrelsen mandat att ge närmare instruktioner för om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
  • Till medlemsmötet ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
 • Under medlemsmötet
  • Enskilda medlemmar kan lägga motförslag på medlemsmötet, även dessa ska vara kompletta.
  • Medlemsmötet beslutar med enkel majoritet vilken lista som ska antas.
 • Efterhandsredigering av listan
  • Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
  • En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.

Notera att denna process tar väldigt lång tid.


Riktlinjer för kandidater i allmänna val

Piratpartiet på riksnivå har antagit dessa riktlinjer på ett medlemsmöte och gäller således inom den lokala organisationen

Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
*helhjärtat stödjer partiets principprogram
*har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
*aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering 
och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
*efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
*känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och 
att man accepterar att arbeta efter dessa.
*förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för 
tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.


Skicka in kandidatförklaring till partiledningen

Senast 10 mars 2014 vill partiledningen ha in kandidatförklaring från alla kandidater som ställer upp. Observera att om en kandidat står med på både en kommunlista och en landstingslista måste kandidaten skicka in två kandidatförklaring.


Lokalpolitiskt program

Hur politiken ska fastställas är upp till föreningen själv. Ett förslag är att kopiera dokumentet från sidan http://www.piratpartiet.se/partiprogram/ under "Kommun- och landstingspolitiska sammanställningar" och på medlemsmötet besluta att anta denna politik. Ett lokalpolitiskt program kan inte gå emot Piratpartiets antagna principprogram.