Om lokal riksdagslista

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:00, 13 February 2014 by Agnesson (talk | contribs) (Agnesson moved page Lokal riksdagslista to Om lokal riksdagslista)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Se Ställa_upp_i_lokala_val för kommun- och landstingslistor.

Detta är en guide för hur en lokal förening kan anta en egen riksdagslista till valet 2014. En lokal förening behöver inte anta en egen lista utan den centrala listan kommer oavsett att skickas ut och bekostas av partiet centralt.

Föreningen bestämmer själv hur listan ska de ska fastställas. Ta gärna inspiration från två olika sätt som finns beskrivet på Ställa_upp_i_lokala_val.

Ledningen rekommenderar dock föreningarna att använda medlemsmöte/extra medlemsmöte, eftersom dessa ger beslutet starkast legitimitet. Tänk på att kallelsetiden är två veckor innan ett sådant möte kan äga rum.

Efter att en listan är antagen måste följande tre punkter uppfyllas:

 • Senast den 23 februari ska föreningens riksdagslista vara inrapporterad till ledningen. Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan. För kandidater som inte finns på den centrala listan ska man efter namnet ange ålder på valdagen, samt yrke.
 • Senast den 23 februari ska till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för samtliga kandidater på listan som inte finns på partiets centrala lista. Dessa finns att skriva ut här.
 • Senast 25 april ska föreningen till partiet centralt (Bg 451-0061) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till partiledningen ha rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus en avgift per tusen listor, som valmyndigheten inte ännu fastställt (och som kommer att meddelas på deras hemsida ), men som antagligen kommer att vara mellan 40 och 50 kr. Vid betalningen ska anges att det avser lokal riksdagsvalsedel, samt den förening som skapat listan.


Riktlinjer för kandidater i allmänna val

Piratpartiet på riksnivå har antagit dessa riktlinjer på ett medlemsmöte och gäller således inom den lokala organisationen

Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
*helhjärtat stödjer partiets principprogram
*har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
*aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
*efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
*känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och att man accepterar att arbeta efter dessa.
*förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.


Cetegory:guider