Difference between revisions of "PPGBG:Agenda SM150907"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Gjorde tid och plats som egna rubriker)
(Formatterade dagordning, rättade numrering)
Line 67: Line 67:
 
''5 min.''
 
''5 min.''
  
====20. Mötets avslut.====
+
====19. Mötets avslut.====
 
''1 min.''
 
''1 min.''
  
 
''Total uppskattad tid: 90 min.''
 
''Total uppskattad tid: 90 min.''

Revision as of 23:06, 7 October 2015

Agenda för Piratpartiet Göteborgs styrelsemöte 2015-09-13

Tid

2015-09-13 kl 13:00

Plats

Andra Långgatan 34, Magnus Andersson

Mötespunkter

1. Mötets öppnande.

1 min.

2. Fastställande av röstlängd.

1 min.

3. Mötets behörighet.

1 min.

4. Föregående mötesprotokoll.

5 min.

5. Godkännande av dagordning.

5 min.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

1 min.

7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?

Ansvar: Nicolas. 12 min.

8. 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Rapportering?

Ansvar: Andreas. 6 min

9. 3D-mässa.

Ansvar: Magnus. 5 min.

10.Bok & Bibliotek. Hur är status? Vilka blir ambassadörer?

Ansvar: Sofia. 7 min.

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status?

Ansvar: Nicolas. 7 min.

12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma?

Ansvar: Nicolas och Sofia L. 3 min

13. Västtrafik och politisk reklam. Vad för riktlinjer har de?

Ansvar: Andreas 3 min.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG?

Ansvar: Sofia L 6 min

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?

Ansvar: Sofia L 3 min.

17. Övriga frågor

18. Beslut om tid för nästa möte.

5 min.

19. Mötets avslut.

1 min.

Total uppskattad tid: 90 min.