Difference between revisions of "PPGBG:Agenda SM151216"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(skapad)
 
(Adderade en punkt om 10-års jubileumet)
Line 47: Line 47:
 
ca. 3 min.
 
ca. 3 min.
  
14. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Bordlagd sedan tidigare. <br />
+
12. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Bordlagd sedan tidigare. <br />
 
Ansvar: Magnus<br />
 
Ansvar: Magnus<br />
 
ca. 3 min.
 
ca. 3 min.
  
15. Övriga frågor<br />
+
13. Piratpartiet 10 år, hur ska vi uppmärksamma detta lokalt?<br />
 +
ca 5 min.
 +
 
 +
14. Övriga frågor<br />
 
ca. 15 min.
 
ca. 15 min.
  
16. Beslut om tid för nästa möte.<br />
+
15. Beslut om tid för nästa möte.<br />
 
ca. 3 min.
 
ca. 3 min.
  
17. Mötet avslutas.<br />
+
16. Mötet avslutas.<br />
 
ca. 1 min.
 
ca. 1 min.
  
 
Total uppskattad tid: ca. 50 min <br />
 
Total uppskattad tid: ca. 50 min <br />
 
Total brukad tid:
 
Total brukad tid:

Revision as of 22:57, 8 December 2015

Datum: 2015-12-16
Tid: 18:00
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson

Föredragslista
1. Mötets öppnande.
ca. 1 min.

2. Fastställande av röstlängd.
ca. 1 min.
Närvarande:

3. Mötets behörighet.
ca. 1 min.

4. Godkännande av dagordning.
ca. 4 min.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.
ca. 1 min.
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

6. Vems är frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket? Inspelningen behöver editeras/publiceras. Det behövs en plats där filerna kan läggas upp, alt. skapa en möjlighet att lägga upp MP3 på wikin.
Ansvar: Nicolas/Magnus
ca. 5 min

7. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Nicolas och Sofia L.
ca. 3 min

8. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Andreas
ca. 3 min.

9. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Sofia L
ca. 3 min

10. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Hur gör Crossing borders och Stadsmissionen? Vilka skyldiheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Sofia L
ca. 3 min.

11. Ny möteslokal. Hur är status? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Nicolas/Andreas
ca. 3 min.

12. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Magnus
ca. 3 min.

13. Piratpartiet 10 år, hur ska vi uppmärksamma detta lokalt?
ca 5 min.

14. Övriga frågor
ca. 15 min.

15. Beslut om tid för nästa möte.
ca. 3 min.

16. Mötet avslutas.
ca. 1 min.

Total uppskattad tid: ca. 50 min
Total brukad tid: