PPGBG:Agenda SM180121

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:27, 22 January 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Kallelse till styrelsemöte 180121)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPGBG: 180121

  • Tid: 14:00
  • Plats: Hemma hos Sofia

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som ansvarar för vilka punkter. Var koncis och saklig. Vill man lägga till en punkt går det bra att skicka in ett underlag till mig så justerar vi agendan. Det går också att delta via Moodle.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:


3. Mötets behörighet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande:
  • Sekreterare:
  • Justerarare:

6. Årsmöte.

Lyftes av Sofia

Beslutsfattande.

Vi behöver hålla ett nytt årsmöte. Förslag är att lägga det samtidigt som PPVG ämnar ha sitt möte; 11e Februari. Till mötet bör vi också ha ett kulturarrangemang så att vi kan få lokal via SV. Förslag är att ämnet kan vara hur man driver lokal valkampanj. Sofia kan hålla i detta, men det behövs att ytterligare en person ställer upp utifall att Sofia hinner åka iväg på förlossning innan dess. Samma person får också ansvara för lokalen.

På årsmötet bör vi även ta upp valet. Detta bör i någon form behandlas.

  • Deltagande i val.
  • Politik att gå till val på,
  • Kandidater till kommunen.

Det kommer dock troligtvis behövas fler medlemsmöten. Men detta åligger kommande styrelse.

7. Antagande av revisor

Lyftes av Sofia

Beslutsfattande. Medlemsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en revisor. Anastasia Storm har meddelat att hen ställer upp. Anastasia har tidigare varit revisor för PP GBG. Hen vill ha ekonomisk berättelse samt verksamhetsberättelse senast den 3e februari.

8. Verksamhetsplan

Lyftes av Sofia

Diskussion.

Den kommande styrelsen ska anta en verksamhetsplan. Vi kan spåna på förslag till verksamhetsplanen.

9. Politik

Lyftes av Sofia

Diskussion

Det åligger medlemsmötet att anta vilken politik partiet ska driva under kommunalvalet 2018. Styrelsen i PP VG har fördjupat sig i frågan om Västlänken och det Västsvenska paketet. Detta är en av frågorna partiet skulle kunna gå till val på, men det kan behövas fler förslag.

10. Kandidatlista

Lyftes av Sofia

Diskussion

Kandidatlistan måste godkännas av medlemsmötet. Ska vi redan på första medlemsmötet lägga fram ett förslag på kandidater?

11. Övriga frågor

12. Beslut om tid för nästa möte.

13. Mötet avslutas.

  • Justerat:
  • Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte