PPGBG:EB2015

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:04, 8 April 2016 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "Vi började året med 3022,70 kr, vi fick riks bidrag på 15241 kr den 13 januari, vi arrangerade en demo den 29 januari vid Kommunfullmäkige sammanträde mot Västlänken so...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vi började året med 3022,70 kr, vi fick riks bidrag på 15241 kr den 13 januari, vi arrangerade en demo den 29 januari vid Kommunfullmäkige sammanträde mot Västlänken som infrastrukturprojekt då det är oförenligt med samhällsnyttan. Tillståndet kostade 250 kr och förutom detta betalade vi Jak bankens årsavgift den 1 April på 250 kr. Piratpartiet Västra Götaland bidrog med 250 kr som en avbetalning av sin skuld till oss, de är nu skyldiga oss kvarvarande 3516 kr som de räknar med att kunna betala av under 2016 med de medel de har på kontot samt inkommande riks bidrag. Vi var med i West Pride 10 - 14 juni vilket vi delfinansierade (1320kr) tillsammans med Ung Pirat, i detta ingick piratprylar att ge ut såsom pins etc. Den 15 december fick vi det årliga bidraget på 2000kr vilket täckte alla utgifter under året på totalt 1820 kr och vid årets slut hade vi 18693,70 kr kvar på kontot.