PPGBG:EB2016

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 09:48, 27 March 2017 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with " Ekonomisk berättelse Piratpartiet Västra Götaland 2016 Vi började året med 18719,40 kr totalt och fick inga birdag från riks på 2000 kr och banken tog inga avgifter ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ekonomisk berättelse Piratpartiet Västra Götaland 2016


Vi började året med 18719,40 kr totalt och fick inga birdag från riks på 2000 kr och banken tog inga avgifter så vi avslutade året med 18719,4 kr på vara konton. Vi behöver föra en dialog med kassören för Piratpartet på riks nivå angående bidraget då det ej kom oss tillhanda.

- Nicolas Sahlqvist - Kassör Piratpartiet Västra Götaland