PPGBG:EBMM180211

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:41, 14 February 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Tillagd ekonomisk berättelse)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ekonomisk berättelse

Piratpartiet Göteborg 2017


Vi började året med 18693,70 kr totalt och inga transaktioner och vi fick 26.40 kri i ränta på transaktionskontot. Vid årets slut var det 18720,10 kr på våra konton.

- Nicolas Sahlqvist - Kassör Piratpartiet Göteborg