PPGBG:Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 06:09, 26 August 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (First Draft)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nedan samlas alla protokoll från möten som hållts av PPGBG. Du finenr både protokoll från styrelsemöten samt medlemsmöten.

2015

2014