PPGBG:Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:03, 17 October 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Rättat stavfel)
Jump to navigation Jump to search

Nedan samlas alla protokoll från möten som hållits av PPGBG. Du finner både protokoll från styrelsemöten samt medlemsmöten.

2015

2014