PPGBG:Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:58, 18 October 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Lagt till protokoll)
Jump to navigation Jump to search

Nedan samlas alla protokoll från möten som hållits av PPGBG. Du finner både protokoll från styrelsemöten samt medlemsmöten.

2015

Styrelsemöte 151011 Styrelsemöte 150907

2014