PPGBG:Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 13:02, 18 October 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Nedan samlas alla protokoll från möten som hållits av PPGBG. Du finner både protokoll från styrelsemöten samt medlemsmöten.

2015

Styrelsemöte 151011
Styrelsemöte 150907
Styrelsemöte 150809
Medlemsmöte 150428

2014