Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll Årsmöte 190804"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (godkänt ett protokoll)
 
Line 88: Line 88:
  
 
* [[Sofia Hartelius]], 191125
 
* [[Sofia Hartelius]], 191125
 +
* [[Erik Lennermo]], 191208

Latest revision as of 20:15, 8 December 2019

Protokoll för medlemsmöte i Piratpartiet Göteborg 2019-08-04

Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 14.05

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till

 • Sofia Hartelius
 • Magnus Hulterström
 • Erik Lannermo
 • Stefan Roudén

Röstlängden justeras

Christoffer Ridderland från punkt Verksamhetsplan

Jimmy Eriksson från punkt Val av årets styrelse

Mötets behörighet

Mötet har kallats till i enlighet med stadgarna och finner sig behörigt.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Val av mötesfunktionärer

 • Ordförande Magnus
 • Sekreterare Stefan
 • Justerare Sofia och Erik

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Verksamhetsberättelsen godkänns.

Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år

Den ekonomiska berättelsen godkänns.

Revisionsberättelse för föregående år.

Ingen revision är möjlig eftersom tillgång till föreningens bankkonto saknas. Frågan bordläggs

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Frågan om ansvarsfrihet bordläggs tills dess att revision kan genomföras.

Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Förändra punkt 1 till att lyda Styrelsen skall anordna utbildningar och medlemsvårdande aktiviteter.

Verksamhetsplanen lyder i sin helhet:

 • Styrelsen skall anordna utbildningar och medlemsvårdande aktiviteter.
 • Styrelsen skall aktivt kontakta och aktivera nya medlemmar.
 • Styrelsen skall vara med och utveckla piratpolitiken.

Styrelsen får i uppdrag att sätta en budget till ett extrainsatt medlemsmöte.

Val av årets styrelse

 • Ordförande: Erik
 • Sekreterare: Stefan
 • Kassör: Jimmy
 • Ledamöter: Sofia, Magnus H, Christoffer

Val av årets revisor samt revisorsersättare

Josefin Widberg väljs till årets revisor. Det saknas kandidater till revisorsersättare och tjänsten lämnas vakant.

Val av årets valberedning

Det saknas kandidater till valberedning och frågan bordläggs.

Mötet avslutas

Mötet avslutas 14.25

Protokollet justeras