Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll SM150809"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
==Protokoll Piratpartiet Göteborg Styrelsemöte 2015-08-09==
+
==Protokoll [[Piratpartiet Göteborg]] Styrelsemöte 2015-08-09==
 
===Föredragslista===
 
===Föredragslista===
 
====1. Mötets öppnande.====
 
====1. Mötets öppnande.====

Revision as of 21:49, 7 September 2015

Contents

Protokoll Piratpartiet Göteborg Styrelsemöte 2015-08-09

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

1 min.
Öppnar mötet 11.26, 26 minuter efter utsatt tid.

2. Fastställande av röstlängd.

1 min.
Magnus Andersson
Nicolas Sahlqvist
Andreas Kettelhoit
Sofia Hartelius

Mötet ger Sofia Larsson yttranderätt samt förslagsrätt.

3.Mötets behörighet.

1 min.
Mötet anses behörigt.

4. Föregående mötesprotokoll.

5 min.
Går igenom föregående mötesprotokoll samt den budget som föreslogs.

Vi sätter budgeten för 2015 till:

Ingående saldo 17000:-
Krav på PPVG 3700:- (?)
Bok och bibliotek 5000:- (kan täckas centralt)
Medlemsvård 1000:-
Aktivism 1000:-
Administration 500:-
Sparas till nästa år 12700:-

5. Godkännande av dagordning.

5 min.
Några punkter tillagda under punkt övriga frågor. Dagordning godkänd.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

1 min.
Mötesordförande: Magnus
Sekreterare: Sofia H.
Justerare: Sofia L. samt Nicolas

7. Lokalpolitik. Medlemsmöte senare under dagen. Något vi behöver ta upp innan?

7 min.
På grund av att revisionsberättelsen inte kom in skickades kallelse aldrig ut.

8. Revisionsberättelsen. Hur är status? Har vi fått en revisionsberättelse?

Ansvar: Nicolas.
5 min.
Revisorn går ej att nå. Osäkert om det finns en vice revisor.
Nicolas tror att han har förra årets protokoll
Sofia L kontaktade Anton Nordenfur

Beslut

1 vecka för att leta protokoll om vem som valdes till revisor.
Om protokollet inte hittas går vi vidare utan revisionsberättelse
13 min

9. 7/9 kommer Roland Poulsen till Stadsbiblioteket.

Ansvar: Andreas.
6 min
Andreas fortsätter tar reda på mer.

Beslut

Sekreterare Magnus gör utskick.

10. 3D-mässa.

Ansvar: Magnus.
5 min.
Blir mer aktuell.

Beslut

Magnus fortsätter driva punkten.

11.Bok & Bibliotek. Vilken budget har vi? Vad lägger vi pengarna på? Vilka blir ambassadörer?

Ansvar: Sofia H..
7 min.
Budget 5000 SEK
Kravlista på vad vi förväntar oss av dem som får seminariekort.
Detta är en riksangelägenhet.
Kan central täcka budget för inträde? Kan central täcka resekostnader?
Ska vi bjuda in centralstyrelsen?< br/>

Beslut

Sofia H. får ansvaret. Om central täcker både resekostnader och entré går vi ut nationellt. PPGBG beslutar vilka som skickas.

12. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter.

Ansvar: Nicolas.
7 min.

Beslut

Nicolas driver frågan vidare genom att kontakta busschauffören.

13. Sprutbytesprogram.

Ansvar: Nicolas.
3 min
Vad vill vi åstadkomma?

Beslut

Sofia L. och Nicolas jobbar vidare med frågan för att ta reda på vad vill uppnå och förmedla.

14. Kollaborativa dokument och kalender för reaktiv samt proaktiv aktivism. Rapportering.

Ansvar: Magnus.
6 min

Beslut

Vi använder Wiki för att lägga upp en länkkatalog. Vi startar en länkkatalog efter mötet.
14 min

15. För lite aktiviteter. Bordlagd sedan senaste mötet.

Ansvar: Nicolas.
3 min.

Beslut

Sofia L. sonderar terrängen - kollar vilka som är aktiva, vad de vill göra och vilka kompetenser de besitter.

16. Ändring av dagordningsformalia. Punkten föregående protokoll läggs före godkännande av dagordning. Är det gjort? Fungerar det?

3 min.
Gjort och fungerar!

17. Kallelse till styrelsemöten ska gå ut till samtliga medlemmar inom PP GBG. Är det gjort? Fungerar det?

3 min.
Gjort och fungerar!

18. Övriga frågor.

Andreas 2

  • SD-reklam. Vad är våra värdegrunder kring yttrandefrihet och offentliga rummet. Var står Västtrafik? Andreas kollar. Tillåter de politisk reklam? Har de någon policy de följer för att avgöra vilken reklam som accepteras?
  • Ekonomin. Nicolas betalar räkningen innan fredag. Styrelsen måste kommunicera bättre kring uppdrag.
Beslut

Vi sätter upp en ToDo-lista i slutet av protokollet.
Wiki, fylla ut punkter med info för att korta ner möten.

Sofia L. 1 punkt

  • Sofia L. rapporterar kring rekryteringsmodellmötet.

15 min.

Nicolas 1 punkt

  • Hur står GBG kommun gällande var EU-migranterna får bosätta sig? Vad har de för policy?
Beslut

Sofia L. kollar extra när hon utför sin sondering efter en person som kan aktivera sig i frågan.
60 min

19. Beslut om tid för nästa möte.

5 min.

Beslut

Nästa möte kommer att hållas 13/9 13.00, Plats obestämt.

20. Mötets avslut.

1 min.
14.03

Total uppskattad tid: 90 min.
Total brukad tid: 183 min (203%)

Justerat:
av Nicolas Sahlqvist (13/8 - 2015)
av Sofia Larsson (17/8 -2015)


Att-göra-lista inför nästa möte

Kolla med partistyrelsen rörande finansiering av Bok och Biblioteksmässan - Sofia Hartelius
Skapa en att-göra-lista - Magnus Andersson
Ring Gbg stadsbibliotek ang. Roland Paulsen (bekräfta tid etc) - Andreas Kettelhoit
Ring Västtrafik och få fram deras policy ang. politisk reklam - Andreas Kettelhoit
3D-mässa. - Magnus Andersson
Busschauffören som blev sparkad. Kontakta honom - Nicolas Sahlqvist
Sprutbytesprogram. Vad vill vi åstadkomma? - Nicolas Sahlqvist och Sofia Larsson
Kolla vilka medlemmar som är aktiva. - Sofia Larsson
Betala räkning - Nicolas Sahlqvist
Har vi några aktiva medlemmar som vill jobba lokalt med boendesituationen för EU-migranter? - Sofia Larsson