Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll SM180121"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Protokoll från styrelsemöte 180121)
 
m (Christoffer meddelade via messenger 180125 att han godkände prtokollet.)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Protokoll; styrelsemöte för PPGBG: 180121
+
== Protokoll; styrelsemöte för PPGBG: 180121 ==
Föredragslista
+
 
1. Mötets öppnande.
+
=== Föredragslista ===
 +
==== 1. Mötets öppnande. ====
 
14:05
 
14:05
2. Fastställande av röstlängd.
+
==== 2. Fastställande av röstlängd. ====
Närvarande:  
+
'''
Sofia
+
Närvarande:'''
Michaela
+
* Sofia
Christoffer
+
* Michaela
Nicolas (injusterad 14:12)
+
* Christoffer
Stefan (injusterad 14:26)
+
* Nicolas (injusterad 14:12)
 
+
* Stefan (injusterad 14:26)
 
+
==== 3. Mötets behörighet. ====
 
 
3. Mötets behörighet.
 
 
Mötet anses behörigt
 
Mötet anses behörigt
4. Godkännande av dagordning.
+
==== 4. Godkännande av dagordning. ====
 
Dagordningen godkänns
 
Dagordningen godkänns
5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.
+
==== 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. ====
Ordförande:  Sofia
+
* Ordförande:  Sofia
Sekreterare:  Michaela
+
* Sekreterare:  Michaela
Justerarare:  Christoffer
+
* Justerarare:  Christoffer
 +
==== 6.  Årsmöte. ====
 +
11e februari ligger på förslag. Krockar för Michaela med Piratträff i Lund. Nytt förslag 4e februari., efter/före UP Västs årsmöte. Sofia frågar Anastasia.
  
6.  Årsmöte.
 
11e februari ligger på förslag. Krockar för Michaela med Piratträff i Lund. Nytt förslag 4e februari., efter/före UP Västs årsmöte. Sofia frågar Anastasia.
 
 
Beslutas att vara i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Lokalen är bokad den 11e februari 11 - 18.  
 
Beslutas att vara i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Lokalen är bokad den 11e februari 11 - 18.  
 +
 
Stefan tar ansvar för nycklar och Anförande. Ämnet för anförandet kommer att handla hur man driver lokalvalskampanj.  
 
Stefan tar ansvar för nycklar och Anförande. Ämnet för anförandet kommer att handla hur man driver lokalvalskampanj.  
 +
 
Anförandet börjar 12:00
 
Anförandet börjar 12:00
 
Årsmötet för PP GBG börjar 12:30.
 
Årsmötet för PP GBG börjar 12:30.
Förslag på valfrågor
+
 
Västlänken och Västsvenska paketet.
+
'''Förslag på valfrågor'''
Transparens i offentlig sektor
+
* Västlänken och Västsvenska paketet.
Ytterligare en valfråga behövs, vi bestämmer dock att ha den öppen för förslag.
+
* Transparens i offentlig sektor
Kommunkandidater preliminärt:
+
* Ytterligare en valfråga behövs, vi bestämmer dock att ha den öppen för förslag.
Christoffer
+
 
Stefan
+
'''Kommunkandidater preliminärt:'''
Nicolas
+
* Christoffer
Magnus
+
* Stefan
 +
* Nicolas
 +
* Magnus
 +
 
 
Sofia gör ett utskick om kandidatur i Göteborgs kommunalval.
 
Sofia gör ett utskick om kandidatur i Göteborgs kommunalval.
Behörig beställare av valsedlar
+
 
Kassören
+
'''Behörig beställare av valsedlar'''
En till
+
* Kassören
 +
* En till
 +
 
 
Anmäla deltagande i val. Är deltagande i val redan ordnat?
 
Anmäla deltagande i val. Är deltagande i val redan ordnat?
 
+
==== 7. Antagande av revisor ====
7. Antagande av revisor
 
 
Styrelsen antar Anastasia Storm som revisor.  Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse ska vara inskickat innan den 3e februari.  
 
Styrelsen antar Anastasia Storm som revisor.  Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse ska vara inskickat innan den 3e februari.  
8. Verksamhetsplan
+
==== 8. Verksamhetsplan ====
Förslag till verksamhetsplan:
+
'''Förslag till verksamhetsplan:'''
Externt fokus: Medlemsvårdande aktiviteter
+
* Externt fokus: Medlemsvårdande aktiviteter
Internt fokus: Valkampanj
+
* Internt fokus: Valkampanj
9. Politik
+
==== 9. Politik ====
 
Se punkt 6.
 
Se punkt 6.
10. Kandidatlista
+
==== 10. Kandidatlista ====
 
Se punkt. 6
 
Se punkt. 6
11. Övriga frågor
+
==== 11. Övriga frågor ====
 
Inga övriga frågor
 
Inga övriga frågor
  
12. Beslut om tid för nästa möte.
+
==== 12. Beslut om tid för nästa möte. ====
 
Inget mer styrelsemöte behöver hållas under verksamhetsåret.
 
Inget mer styrelsemöte behöver hållas under verksamhetsåret.
  
13. Mötet avslutas.
+
==== 13. Mötet avslutas. ====
 
Mötet förklaras avslutat 15:01
 
Mötet förklaras avslutat 15:01
  
Justerat:
+
Justerat: Christoffer Ohlsson
Datum:
+
Datum: 180125

Latest revision as of 17:08, 30 January 2018

Protokoll; styrelsemöte för PPGBG: 180121

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

14:05

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Sofia
 • Michaela
 • Christoffer
 • Nicolas (injusterad 14:12)
 • Stefan (injusterad 14:26)

3. Mötets behörighet.

Mötet anses behörigt

4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Michaela
 • Justerarare: Christoffer

6. Årsmöte.

11e februari ligger på förslag. Krockar för Michaela med Piratträff i Lund. Nytt förslag 4e februari., efter/före UP Västs årsmöte. Sofia frågar Anastasia.

Beslutas att vara i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Lokalen är bokad den 11e februari 11 - 18.

Stefan tar ansvar för nycklar och Anförande. Ämnet för anförandet kommer att handla hur man driver lokalvalskampanj.

Anförandet börjar 12:00 Årsmötet för PP GBG börjar 12:30.

Förslag på valfrågor

 • Västlänken och Västsvenska paketet.
 • Transparens i offentlig sektor
 • Ytterligare en valfråga behövs, vi bestämmer dock att ha den öppen för förslag.

Kommunkandidater preliminärt:

 • Christoffer
 • Stefan
 • Nicolas
 • Magnus

Sofia gör ett utskick om kandidatur i Göteborgs kommunalval.

Behörig beställare av valsedlar

 • Kassören
 • En till

Anmäla deltagande i val. Är deltagande i val redan ordnat?

7. Antagande av revisor

Styrelsen antar Anastasia Storm som revisor. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse ska vara inskickat innan den 3e februari.

8. Verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan:

 • Externt fokus: Medlemsvårdande aktiviteter
 • Internt fokus: Valkampanj

9. Politik

Se punkt 6.

10. Kandidatlista

Se punkt. 6

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

12. Beslut om tid för nästa möte.

Inget mer styrelsemöte behöver hållas under verksamhetsåret.

13. Mötet avslutas.

Mötet förklaras avslutat 15:01

Justerat: Christoffer Ohlsson Datum: 180125