Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll SM 151011"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Protokoll för Styrelsemöte för PPGBG: 151011 Tid: 13:00 Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34. Föredragslista 1. Mötets öppnande. 1 min. 13.13 2. Fasts...")
 
(Formaterat)
Line 1: Line 1:
Protokoll för Styrelsemöte för PPGBG: 151011
+
==[[Piratpartiet Göteborg]] Styrelsemöte 151011==
  
 
Tid: 13:00
 
Tid: 13:00
 
Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.
 
Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.
Föredragslista
 
  
1. Mötets öppnande.
+
===Föredragslista===
 +
 
 +
====1. Mötets öppnande.====
 
1 min.
 
1 min.
 
13.13
 
13.13
  
  
2. Fastställande av röstlängd.
+
====2. Fastställande av röstlängd.====
 
1 min.
 
1 min.
 
Närvarande:  
 
Närvarande:  
Line 20: Line 21:
 
Sofia L får Yttranderätt och förslagsrätt.
 
Sofia L får Yttranderätt och förslagsrätt.
  
3. Mötets behörighet.
+
====3. Mötets behörighet.====
 
1 min.
 
1 min.
 
Mötet anses behörigt.
 
Mötet anses behörigt.
  
4. Föregående mötesprotokoll.
+
====4. Föregående mötesprotokoll.====
 
3 min.
 
3 min.
 
Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.
 
Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.
  
5. Godkännande av dagordning.
+
====5. Godkännande av dagordning.====
 
4 min.
 
4 min.
 
Dagordningen godkänns.
 
Dagordningen godkänns.
  
6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.
+
====6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.====
 
1 min.  
 
1 min.  
 
Ordförande: Magnus
 
Ordförande: Magnus
Line 38: Line 39:
 
Justerarare:  Anastasia. Andreas
 
Justerarare:  Anastasia. Andreas
  
7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?
+
====7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?====
 
Ansvar: Nicolas.
 
Ansvar: Nicolas.
 
5 min.
 
5 min.
Line 44: Line 45:
  
  
8.  Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?
+
====8.  Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?====
 
Ansvar: Andreas.
 
Ansvar: Andreas.
 
5 min
 
5 min
 
Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.
 
Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.
  
9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.
+
====9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.====
 
Ansvar: Magnus.
 
Ansvar: Magnus.
 
3 min.
 
3 min.
 
Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.
 
Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.
  
10.Bok & Bibliotek. Rapportering
+
====10.Bok & Bibliotek. Rapportering====
 
Ansvar: Sofia.
 
Ansvar: Sofia.
 
1 min.
 
1 min.
 
Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.
 
Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.
  
11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.
+
====11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.====
 
Ansvar: Nicolas.
 
Ansvar: Nicolas.
 
4 min.
 
4 min.
 
Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.
 
Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.
  
12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.
+
====12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.====
 
Ansvar: Nicolas och Sofia L.
 
Ansvar: Nicolas och Sofia L.
 
3 min
 
3 min
 
Sofia L har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.
 
Sofia L har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.
  
13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.
+
====13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.====
 
Ansvar: Andreas
 
Ansvar: Andreas
 
3 min.  
 
3 min.  
 
Sofia L har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. Andreas får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.
 
Sofia L har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. Andreas får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.
  
14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.
+
====14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.====
 
Ansvar: Sofia L
 
Ansvar: Sofia L
 
3 min
 
3 min
 
Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.
 
Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.
  
15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.
+
====15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.====
 
Ansvar: Sofia L
 
Ansvar: Sofia L
 
3 min.  
 
3 min.  
 
Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? Sofia ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen.  
 
Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? Sofia ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen.  
  
16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?
+
====16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?====
 
Ansvar: Nicolas & Josef
 
Ansvar: Nicolas & Josef
 
3 min.
 
3 min.
 
Nicolas och Josef för dialog. Inget uppe på wikin än. Josef har fått en lista av Nicolas.  
 
Nicolas och Josef för dialog. Inget uppe på wikin än. Josef har fått en lista av Nicolas.  
  
17. Ny möteslokal. Hur är status?
+
====17. Ny möteslokal. Hur är status?====
 
Ansvar: Nicolas
 
Ansvar: Nicolas
 
3 min.
 
3 min.
 
Tidsbrist. Frågan bordläggs.
 
Tidsbrist. Frågan bordläggs.
  
18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.  
+
====18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. ====
 
Ansvar: Magnus
 
Ansvar: Magnus
 
3 min.
 
3 min.
 
Bordläggs.
 
Bordläggs.
  
19. Övriga frågor
+
====19. Övriga frågor====
 
4 min.
 
4 min.
  
Line 110: Line 111:
 
- Har blivit ombedd av Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. Anastasia och Magnus ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.   
 
- Har blivit ombedd av Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. Anastasia och Magnus ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.   
  
20. Beslut om tid för nästa möte.
+
====20. Beslut om tid för nästa möte.====
 
3 min.  
 
3 min.  
 
8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.
 
8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.
  
21. Mötet avslutas.
+
====21. Mötet avslutas.====
 
1 min. 60
 
1 min. 60
 
14.05
 
14.05
Line 126: Line 127:
  
 
Att-göra-lista inför nästa möte
 
Att-göra-lista inför nästa möte
- Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - Andreas
+
====Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - Andreas====
- Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - Sofia L och Andreas
+
====Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - Sofia L och Andreas====
- Sondera terrängen - Sofia L
+
====Sondera terrängen - Sofia L====
- Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - Sofia L
+
====Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - Sofia L====
- Fortsatt arbete med Josef ang. inventarielista. - Nicolas
+
====Fortsatt arbete med Josef ang. inventarielista. - Nicolas====
- Ny möteslokal - Nicolas
+
====Ny möteslokal - Nicolas====
- Informera mera om Flyktinggala 29/11 - Nicolas
+
====Informera mera om Flyktinggala 29/11 - Nicolas====
- Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med Anastasia. - Magnus
+
====Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med Anastasia. - Magnus====

Revision as of 15:11, 17 October 2015

Contents

Piratpartiet Göteborg Styrelsemöte 151011

Tid: 13:00 Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

1 min. 13.13


2. Fastställande av röstlängd.

1 min. Närvarande: Nicolas Sofia H Magnus Andreas Anastasia Sofia L får Yttranderätt och förslagsrätt.

3. Mötets behörighet.

1 min. Mötet anses behörigt.

4. Föregående mötesprotokoll.

3 min. Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.

5. Godkännande av dagordning.

4 min. Dagordningen godkänns.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

1 min. Ordförande: Magnus Sekreterare: Sofia H Justerarare: Anastasia. Andreas

7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?

Ansvar: Nicolas. 5 min. Ingen revisionsberättelse. Nytt datum. 8/11. Hos Magnus. 12:00


8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?

Ansvar: Andreas. 5 min Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.

9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Magnus. 3 min. Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.

10.Bok & Bibliotek. Rapportering

Ansvar: Sofia. 1 min. Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Nicolas. 4 min. Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.

12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Nicolas och Sofia L. 3 min Sofia L har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.

13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Andreas 3 min. Sofia L har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. Andreas får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Sofia L 3 min Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Sofia L 3 min. Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? Sofia ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen.

16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?

Ansvar: Nicolas & Josef 3 min. Nicolas och Josef för dialog. Inget uppe på wikin än. Josef har fått en lista av Nicolas.

17. Ny möteslokal. Hur är status?

Ansvar: Nicolas 3 min. Tidsbrist. Frågan bordläggs.

18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.

Ansvar: Magnus 3 min. Bordläggs.

19. Övriga frågor

4 min.

PP GBG noterar att det är Oktober.

Nicolas - Flyktinggala 29/e November Konserthuset. Nicolas infomerar när han vet lite mer.

Magnus - Har blivit ombedd av Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. Anastasia och Magnus ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.

20. Beslut om tid för nästa möte.

3 min. 8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.

21. Mötet avslutas.

1 min. 60 14.05

Total uppskattad tid: 60 min Total brukad tid: 52 min

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2015-10-12 Anastasia Storm, 2015-10-11

Att-göra-lista inför nästa möte

Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - Andreas

Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - Sofia L och Andreas

Sondera terrängen - Sofia L

Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - Sofia L

Fortsatt arbete med Josef ang. inventarielista. - Nicolas

Ny möteslokal - Nicolas

Informera mera om Flyktinggala 29/11 - Nicolas

Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med Anastasia. - Magnus