Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll SM 151011"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Formaterat)
(Formaterat igen)
Line 2: Line 2:
  
 
Tid: 13:00
 
Tid: 13:00
Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.
+
Plats: Hos [[Magnus Andersson|Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.
  
 
===Föredragslista===
 
===Föredragslista===
  
 
====1. Mötets öppnande.====
 
====1. Mötets öppnande.====
1 min.
+
''1 min.''<br />
13.13
+
13.13<br />
  
  
 
====2. Fastställande av röstlängd.====
 
====2. Fastställande av röstlängd.====
1 min.
+
''1 min.''
 
Närvarande:  
 
Närvarande:  
Nicolas
+
[[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]<br />
Sofia H
+
[[Sofia Hartelius|Sofia H]]<br />
Magnus
+
[[Magnus Andersson|Magnus]]<br />
Andreas
+
[[Andreas Kettelhoit|Andreas]]<br />
Anastasia
+
[[Anastasia Storm|Anastasia]]<br />
Sofia L får Yttranderätt och förslagsrätt.
+
[[Sofia Larsson|Sofia L]] får Yttranderätt och förslagsrätt.<br />
  
 
====3. Mötets behörighet.====
 
====3. Mötets behörighet.====
1 min.
+
''1 min.''<br />
Mötet anses behörigt.
+
Mötet anses behörigt.<br />
  
 
====4. Föregående mötesprotokoll.====
 
====4. Föregående mötesprotokoll.====
3 min.
+
''3 min.''<br />
Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.
+
Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.<br />
  
 
====5. Godkännande av dagordning.====
 
====5. Godkännande av dagordning.====
4 min.
+
''4 min.''<br />
Dagordningen godkänns.
+
Dagordningen godkänns.<br />
  
 
====6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.====
 
====6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.====
1 min.  
+
''1 min.'' <br />
Ordförande: Magnus
+
Ordförande: [[Magnus Andersson|Magnus]]<br />
Sekreterare: Sofia H
+
Sekreterare: [[Sofia Hartelius|Sofia H]]<br />
Justerarare:  Anastasia. Andreas
+
Justerarare:  [[Anastasia Storm|Anastasia.]] [[Andreas Kettelhoit|Andreas]]<br />
  
 
====7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?====
 
====7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?====
Ansvar: Nicolas.
+
Ansvar: [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas.]]<br />
5 min.
+
''5 min.''<br />
Ingen revisionsberättelse. Nytt datum. 8/11. Hos Magnus.  12:00
+
Ingen revisionsberättelse. Nytt datum. 8/11. Hos [[Magnus Andersson|Magnus.]] 12:00<br />
  
  
 
====8.  Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?====
 
====8.  Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?====
Ansvar: Andreas.
+
Ansvar: [[Andreas Kettelhoit|Andreas.]]<br />
5 min
+
''5 min''<br />
Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.
+
Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.<br />
  
 
====9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.====
 
====9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.====
Ansvar: Magnus.
+
Ansvar: [[Magnus Andersson|Magnus.]]<br />
3 min.
+
''3 min.''<br />
Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.
+
Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.<br />
  
 
====10.Bok & Bibliotek. Rapportering====
 
====10.Bok & Bibliotek. Rapportering====
Ansvar: Sofia.
+
Ansvar: [[Sofia Hartelius|Sofia.]]<br />
1 min.
+
''1 min.''<br />
Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.
+
Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.<br />
  
 
====11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.====
 
====11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.====
Ansvar: Nicolas.
+
Ansvar: [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas.]]<br />
4 min.
+
''4 min.''<br />
Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.
+
Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.<br />
  
 
====12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.====
 
====12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.====
Ansvar: Nicolas och Sofia L.
+
Ansvar: [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] och [[Sofia Larsson|Sofia L.]]<br />
3 min
+
''3 min''<br />
Sofia L har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.
+
[[Sofia Larsson|Sofia L]] har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.<br />
  
 
====13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.====
 
====13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.====
Ansvar: Andreas
+
Ansvar: [[Andreas Kettelhoit|Andreas]]<br />
3 min.  
+
''3 min. ''<br />
Sofia L har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. Andreas får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.
+
[[Sofia Larsson|Sofia L]] har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. [[Andreas Kettelhoit|Andreas.]] får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.<br />
  
 
====14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.====
 
====14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.====
Ansvar: Sofia L
+
Ansvar: [[Sofia Larsson|Sofia L]] <br />
3 min
+
''3 min''<br />
Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.
+
Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.<br />
  
 
====15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.====
 
====15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.====
Ansvar: Sofia L
+
Ansvar: [[Sofia Larsson|Sofia L]] <br />
3 min.  
+
''3 min. ''<br />
Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? Sofia ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen.  
+
Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? [[Sofia Larsson|Sofia L]] ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen. <br />
  
 
====16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?====
 
====16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?====
Ansvar: Nicolas & Josef
+
Ansvar: [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] & [[Josef Collentine|Josef]]<br />
3 min.
+
''3 min.''<br />
Nicolas och Josef för dialog. Inget uppe på wikin än. Josef har fått en lista av Nicolas.  
+
[[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] och [[Josef Collentine|Josef]] för dialog. Inget uppe på wikin än. [[Josef Collentine|Josef]] har fått en lista av [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas.]] <br />
  
 
====17. Ny möteslokal. Hur är status?====
 
====17. Ny möteslokal. Hur är status?====
Ansvar: Nicolas
+
Ansvar: [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]<br />
3 min.
+
''3 min.''<br />
Tidsbrist. Frågan bordläggs.
+
Tidsbrist. Frågan bordläggs.<br />
  
 
====18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. ====
 
====18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. ====
Ansvar: Magnus
+
Ansvar: [[Magnus Andersson|Magnus]]<br />
3 min.
+
''3 min.''<br />
Bordläggs.
+
Bordläggs.<br />
  
 
====19. Övriga frågor====
 
====19. Övriga frågor====
4 min.
+
''4 min.''<br />
  
PP GBG noterar att det är Oktober.
+
PP GBG noterar att det är Oktober.<br />
  
Nicolas
+
[[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]<br />
- Flyktinggala 29/e November Konserthuset. Nicolas infomerar när han vet lite mer.  
+
- Flyktinggala 29/e November Konserthuset. [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] infomerar när han vet lite mer. <br />
  
 
Magnus
 
Magnus
- Har blivit ombedd av Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. Anastasia och Magnus ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.   
+
- Har blivit ombedd av [[Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. [[Anastasia Storm|Anastasia]] och [[Magnus Andersson|Magnus]] ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.  <br />
  
 
====20. Beslut om tid för nästa möte.====
 
====20. Beslut om tid för nästa möte.====
3 min.  
+
''3 min.'' <br />
8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.
+
8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.<br />
  
 
====21. Mötet avslutas.====
 
====21. Mötet avslutas.====
1 min. 60
+
''1 min. 60''<br />
14.05
+
14.05<br />
  
Total uppskattad tid: 60 min  
+
Total uppskattad tid: 60 min <br />
Total brukad tid: 52 min
+
Total brukad tid: 52 min<br />
  
 
Justerat:
 
Justerat:
Andreas Kettelhoit, 2015-10-12
+
[[Andreas Kettelhoit|Andreas Kettelhoit]], 2015-10-12<br />
Anastasia Storm, 2015-10-11
+
[[Anastasia Storm|Anastasia Storm]], 2015-10-11<br />
  
 
Att-göra-lista inför nästa möte
 
Att-göra-lista inför nästa möte
====Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - Andreas====
+
====Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - [[Andreas Kettelhoit|Andrea]]s====
====Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - Sofia L och Andreas====
+
====Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - [[Sofia Larsson|Sofia L och [[Andreas Kettelhoit|Andreas]]====
====Sondera terrängen - Sofia L====
+
====Sondera terrängen - [[Sofia Larsson|Sofia L]]====
====Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - Sofia L====
+
====Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - [[Sofia Larsson|Sofia L]]====
====Fortsatt arbete med Josef ang. inventarielista. - Nicolas====
+
====Fortsatt arbete med [[Josef ang. inventarielista. - [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]====
====Ny möteslokal - Nicolas====
+
====Ny möteslokal - [[Nicolas Sahlqvist|Nicola]]s====
====Informera mera om Flyktinggala 29/11 - Nicolas====
+
====Informera mera om Flyktinggala 29/11 - [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]====
====Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med Anastasia. - Magnus====
+
====Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med [[Anastasia Storm|Anastasia]]. - [[Magnus Andersson|Magnus]]====

Revision as of 15:31, 17 October 2015

Contents

Piratpartiet Göteborg Styrelsemöte 151011

Tid: 13:00 Plats: Hos [[Magnus Andersson|Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

1 min.
13.13


2. Fastställande av röstlängd.

1 min. Närvarande: Nicolas
Sofia H
Magnus
Andreas
Anastasia
Sofia L får Yttranderätt och förslagsrätt.

3. Mötets behörighet.

1 min.
Mötet anses behörigt.

4. Föregående mötesprotokoll.

3 min.
Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.

5. Godkännande av dagordning.

4 min.
Dagordningen godkänns.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

1 min.
Ordförande: Magnus
Sekreterare: Sofia H
Justerarare: Anastasia. Andreas

7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?

Ansvar: Nicolas.
5 min.
Ingen revisionsberättelse. Nytt datum. 8/11. Hos Magnus. 12:00


8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?

Ansvar: Andreas.
5 min
Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.

9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Magnus.
3 min.
Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.

10.Bok & Bibliotek. Rapportering

Ansvar: Sofia.
1 min.
Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Nicolas.
4 min.
Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.

12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Nicolas och Sofia L.
3 min
Sofia L har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.

13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Andreas
3 min.
Sofia L har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. Andreas. får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Sofia L
3 min
Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.

Ansvar: Sofia L
3 min.
Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? Sofia L ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen.

16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?

Ansvar: Nicolas & Josef
3 min.
Nicolas och Josef för dialog. Inget uppe på wikin än. Josef har fått en lista av Nicolas.

17. Ny möteslokal. Hur är status?

Ansvar: Nicolas
3 min.
Tidsbrist. Frågan bordläggs.

18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.

Ansvar: Magnus
3 min.
Bordläggs.

19. Övriga frågor

4 min.

PP GBG noterar att det är Oktober.

Nicolas
- Flyktinggala 29/e November Konserthuset. Nicolas infomerar när han vet lite mer.

Magnus - Har blivit ombedd av [[Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. Anastasia och Magnus ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.

20. Beslut om tid för nästa möte.

3 min.
8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.

21. Mötet avslutas.

1 min. 60
14.05

Total uppskattad tid: 60 min
Total brukad tid: 52 min

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2015-10-12
Anastasia Storm, 2015-10-11

Att-göra-lista inför nästa möte

Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - Andreas

Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - [[Sofia Larsson|Sofia L och Andreas

Sondera terrängen - Sofia L

Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - Sofia L

Fortsatt arbete med [[Josef ang. inventarielista. - Nicolas

Ny möteslokal - Nicolas

Informera mera om Flyktinggala 29/11 - Nicolas

Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med Anastasia. - Magnus