Difference between revisions of "PPGBG:VB2015"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Bilaga 1: PP GBG Verksamhetsberättelse året 2015 Styrelsen Förtroendevalda Ordförande - Sofia Hartelius Sekreterare - Magnus Andersson Kassör- Nicolas Sahlqvist Ledamot ...")
 
m
Line 1: Line 1:
Bilaga 1: PP GBG Verksamhetsberättelse året 2015
+
== Bilaga 1: PP GBG Verksamhetsberättelse året 2015 ==
 
Styrelsen  
 
Styrelsen  
 +
 
Förtroendevalda
 
Förtroendevalda
 +
 
Ordförande - Sofia Hartelius
 
Ordförande - Sofia Hartelius
 +
 
Sekreterare - Magnus Andersson
 
Sekreterare - Magnus Andersson
 +
 
Kassör- Nicolas Sahlqvist
 
Kassör- Nicolas Sahlqvist
 +
 
Ledamot - Andreas Kettelhoit
 
Ledamot - Andreas Kettelhoit
 +
 
Ledamot - Anastasia Storm
 
Ledamot - Anastasia Storm
  
Styrelsen har haft 10 antal sammanträden under det gånga verksamhetsåret.
+
 
 +
=== Styrelsen har haft 10 antal sammanträden under det gånga verksamhetsåret. ===
 
Övriga förtroendevalda är:
 
Övriga förtroendevalda är:
 +
 
Revisor - Fabian Rosdalen  
 
Revisor - Fabian Rosdalen  
 +
 
Vice revisor - Henry Rouhivuori
 
Vice revisor - Henry Rouhivuori
  
Detta har hänt under året
+
 
 +
== Detta har hänt under året ==
 
Demonstration mot infrastrukturprojekt:
 
Demonstration mot infrastrukturprojekt:
 
PP GBG valde att anordna en demonstration mot Västlänken som infrastrukturprojekt den 29 januari, detta efter att politiker valt att strunta i folkomröstningens resultat av finansieringen (Trängselskatten) och ledande politiker uttalde sig på ett mycket ifrågasättande mot de starkaste röster i debatten och tyckt att dessa förtjänade ett öde såsom digerdöden till mötes. Detta är inte förenligt med den demokratiska processen och stärker endast begreppet Muteborg.
 
PP GBG valde att anordna en demonstration mot Västlänken som infrastrukturprojekt den 29 januari, detta efter att politiker valt att strunta i folkomröstningens resultat av finansieringen (Trängselskatten) och ledande politiker uttalde sig på ett mycket ifrågasättande mot de starkaste röster i debatten och tyckt att dessa förtjänade ett öde såsom digerdöden till mötes. Detta är inte förenligt med den demokratiska processen och stärker endast begreppet Muteborg.
  
Pride
+
=== Pride ===
 
PP GBG valde att bidra med 1320 kr till det informationstält som sattes upp 10 - 14 juni av UP samt Regnbågspiraterna. Några styrelsemedlemmar representerade också på plats under Pride.
 
PP GBG valde att bidra med 1320 kr till det informationstält som sattes upp 10 - 14 juni av UP samt Regnbågspiraterna. Några styrelsemedlemmar representerade också på plats under Pride.
  
Bokmässan
+
=== Bokmässan ===
 
PP GBG organiserade PP’s närvaro på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 24 - 27 september. De som skickades var Sofia Hartelius, Anastasia Storm, Anton Nordefur och Erik Einarsson. Nordenfur och Einarsson finansierades av PP Riks.
 
PP GBG organiserade PP’s närvaro på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 24 - 27 september. De som skickades var Sofia Hartelius, Anastasia Storm, Anton Nordefur och Erik Einarsson. Nordenfur och Einarsson finansierades av PP Riks.
  
Medlemmar
+
== Medlemmar ==
 
Totalt antal medlemmar (160326): 321 stycken.
 
Totalt antal medlemmar (160326): 321 stycken.
 
Medlemsavgift: 0 kr.
 
Medlemsavgift: 0 kr.

Revision as of 17:08, 8 April 2016

Bilaga 1: PP GBG Verksamhetsberättelse året 2015

Styrelsen

Förtroendevalda

Ordförande - Sofia Hartelius

Sekreterare - Magnus Andersson

Kassör- Nicolas Sahlqvist

Ledamot - Andreas Kettelhoit

Ledamot - Anastasia Storm


Styrelsen har haft 10 antal sammanträden under det gånga verksamhetsåret.

Övriga förtroendevalda är:

Revisor - Fabian Rosdalen

Vice revisor - Henry Rouhivuori


Detta har hänt under året

Demonstration mot infrastrukturprojekt: PP GBG valde att anordna en demonstration mot Västlänken som infrastrukturprojekt den 29 januari, detta efter att politiker valt att strunta i folkomröstningens resultat av finansieringen (Trängselskatten) och ledande politiker uttalde sig på ett mycket ifrågasättande mot de starkaste röster i debatten och tyckt att dessa förtjänade ett öde såsom digerdöden till mötes. Detta är inte förenligt med den demokratiska processen och stärker endast begreppet Muteborg.

Pride

PP GBG valde att bidra med 1320 kr till det informationstält som sattes upp 10 - 14 juni av UP samt Regnbågspiraterna. Några styrelsemedlemmar representerade också på plats under Pride.

Bokmässan

PP GBG organiserade PP’s närvaro på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 24 - 27 september. De som skickades var Sofia Hartelius, Anastasia Storm, Anton Nordefur och Erik Einarsson. Nordenfur och Einarsson finansierades av PP Riks.

Medlemmar

Totalt antal medlemmar (160326): 321 stycken. Medlemsavgift: 0 kr.