PPGBG:VB2015

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:05, 8 April 2016 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "Bilaga 1: PP GBG Verksamhetsberättelse året 2015 Styrelsen Förtroendevalda Ordförande - Sofia Hartelius Sekreterare - Magnus Andersson Kassör- Nicolas Sahlqvist Ledamot ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bilaga 1: PP GBG Verksamhetsberättelse året 2015 Styrelsen Förtroendevalda Ordförande - Sofia Hartelius Sekreterare - Magnus Andersson Kassör- Nicolas Sahlqvist Ledamot - Andreas Kettelhoit Ledamot - Anastasia Storm

Styrelsen har haft 10 antal sammanträden under det gånga verksamhetsåret. Övriga förtroendevalda är: Revisor - Fabian Rosdalen Vice revisor - Henry Rouhivuori

Detta har hänt under året Demonstration mot infrastrukturprojekt: PP GBG valde att anordna en demonstration mot Västlänken som infrastrukturprojekt den 29 januari, detta efter att politiker valt att strunta i folkomröstningens resultat av finansieringen (Trängselskatten) och ledande politiker uttalde sig på ett mycket ifrågasättande mot de starkaste röster i debatten och tyckt att dessa förtjänade ett öde såsom digerdöden till mötes. Detta är inte förenligt med den demokratiska processen och stärker endast begreppet Muteborg.

Pride PP GBG valde att bidra med 1320 kr till det informationstält som sattes upp 10 - 14 juni av UP samt Regnbågspiraterna. Några styrelsemedlemmar representerade också på plats under Pride.

Bokmässan PP GBG organiserade PP’s närvaro på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 24 - 27 september. De som skickades var Sofia Hartelius, Anastasia Storm, Anton Nordefur och Erik Einarsson. Nordenfur och Einarsson finansierades av PP Riks.

Medlemmar Totalt antal medlemmar (160326): 321 stycken. Medlemsavgift: 0 kr.