PPGBG: Protokoll SM 150710

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:18, 16 December 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "1. Mötets öppnande. - Mötet öppnades 18:15 2. Fastställande av röstlängd. - Närvarande: Sofia Hartelius, Magnus Andersson, Nicolas Sahlvist och Andreas Kettelhoit. So...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande. - Mötet öppnades 18:15

2. Fastställande av röstlängd. - Närvarande: Sofia Hartelius, Magnus Andersson, Nicolas Sahlvist och Andreas Kettelhoit. Sofia Larsson adjungeras med yttrande- och förslagsrätt.

3. Mötets behörighet. - Ja, mötet anses behörigt.

4. Godkännande av dagordning. - Punkt 12 och 14 strykes.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. - Ordförande: Sofia H. Sekreterare: Magnus. Justerare: Nicolas och Andreas.

6. Föregående mötesprotokoll. - Magnus läste igenom förra mötets protokoll.

7. Lokalpolitik. - Då vi missat att skicka ut en formell kallelse är mötet flyttat till den 9/8,14:00.

8. Revisionsberättelsen. - Mötet ringde upp Mikael Iresten via telefon och fick besked om att han kommer att maila en revisionsberättelse senast söndag 12/7.

9. Affischtävling - rapportering. - Magnus berättade om tävlingen, tre deltog och efteråt ägnades tid åt socialt umgänge. Anastasia vann, Viktor kom tvåa och Henrik kom trea. I vinstpotten fanns det tre handdukar och åtta muggar. Förstapris var en handduk och två muggar, andra pris var en handduk och en mugg och tredjepris var en handduk.

10. 3D-mässa - Fortfarande på idéstadiet, vi kommer att fortsätta diskussionen senare.

11.Bok & Bibliotek. - 24-27 september, fokus kommer att vara att skicka dit ambassadörer som ska närvara och representera partiet genom att delta i seminarier och där försöka ställa frågor samt diskutera vår politik med övriga deltagare.

12 Tidigare protokoll. - Punkt tolv ströks.

13.Sprutbytesprogram. - Bordlades.

14. Manifestationen mot TTIP. - Punkt fjorton ströks.

15. Övriga frågor.

Andreas: - 7/9 kommer Roland Poulsen till stadsbiblioteket och Andreas vill gärna att vi närvarar. Andreas tar ansvaret för detta. - Bättre struktur för våra möten.

Nicolas: - Ändra ordning på modell för agenda så att punkten föregående protokoll läses upp innan dagordning sätts. - Vi kommer att skapa kollaborativa dokument för att underlätta möjligheten att bli mera reaktiva och använda oss av en kalender för att bli proaktiva. - Bussschaufför sparkad efter att ha hållit tal i demon mot kontrollanternas övervåld, Nicolas ska kolla mera fakta i fallet. - För lite aktiviteter - bordläggs. - Styrelseprotokoll mailas ut till samtliga medlemmar.

Sofia: - Budgetmötets plats i morgon blir hemma hos henne.

16. Beslut om tid för nästa möte. - kl 11:00 9/8.

17. Mötets avslutande. - 20:03