PPGPG:Agenda SM151108

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:42, 8 November 2015 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Datum: 2015-11-08 Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00 Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson Föredragslista 1. Mötets öppnande. ca. 1 min. 2...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 2015-11-08

Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00

Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson


Föredragslista

1. Mötets öppnande. ca. 1 min.

2. Fastställande av röstlängd. ca. 1 min. Närvarande:

3. Mötets behörighet. ca. 1 min.

4. Godkännande av dagordning. ca. 4 min.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. ca. 1 min. Ordförande: Sekreterare: Justerare:

6. Medlemsmötet. ca. 9 min

7. Vems är frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket? Inspelningen behöver editeras/publiceras. Det behös en plats där filerna kan läggas upp, alt. skapa en möjlighet att lägga upp MP3 på wikin. Ansvar: ca. 5 min

8. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Nicolas och Sofia L. ca. 3 min

9. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Andreas ca. 3 min.

10. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L ca. 3 min

11. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Hur gör Crossing borders och Stadsmissionen? Vilka skyldiheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L ca. 3 min. en.

12. Inventering av resurser. Hur är status? Har något kommit upp på wikin? Ansvar: Nicolas & Josef ca. 3 min.

13. Ny möteslokal. Hur är status? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Nicolas ca. 3 min.

14. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Magnus ca. 3 min.

15. Övriga frågor ca. 4 min.

16. Beslut om tid för nästa möte. ca. 3 min.

17. Mötet avslutas. ca. 1 min.

Total uppskattad tid: ca. 50 min Total brukad tid: