PPVG:Agenda Medlemsmöte 2015-08-19

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 19:12, 23 August 2015 by Moinois (talk | contribs) (Skapades)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

PPVG extra medlemsmöte den 22 augusti 2015

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

§ 3. Mötets behörighet.

§ 4. Godkännande av dagordning.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

§ 6. Fyllnadsval av styrelse

§ 7. Övriga frågor.

§ 8. Mötets avslut.