PPVG:Agenda Styrelsemöte 2015-09-23

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 10:02, 17 September 2015 by Moinois (talk | contribs) (Skapad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styrelsemöte Piratpartiet Västra Götaland 2015-09-23, kl 18:00

Plats

  • Fysiskt: Andra Långgatan 34, Magnus Andersson
  • Mumble: mumble.piratpartet.se, port 64738

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Godkännande av dagordning

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare

6. Diskussion och beslut angående vilka frågor som ska ställas till diverse inrättningar i regionen och vem som sammanställer dessa

7. Beslut kring vem som kontaktar Monica Djurner, huvudskyddsombud på Vårdförbundet på Sahlgrenska

8. Diskussion och beslut kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta och vem som ska göra detta

9. Todolista

10. Beslut om tid för nästa möte

11. Mötets avslut