PPVG:Agenda Styrelsemöte 2015-12-19

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:31, 22 December 2015 by GalaxyAbstractor (talk | contribs) (Created page with "1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 6....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Godkännande av dagordning

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

6. Uppföljning angående att fråga medlemmarna vad de vill fråga inrättningarna

7. Uppföljning kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta

8. Uppföljning initial kontakt med Monica Djurner

9. Uppföljning angående medlemsansvarig

10. Övriga frågor

11. Beslut om tid för nästa möte

12. Mötets avslut.