PPVG:Ekonomisk berättelse 2016

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 10:23, 27 March 2017 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "===== Ekonomisk berättelse ===== Piratpartiet Västra Götaland 2016 Vi började året med 2450 kr totalt och fick bidrag från riks på 2000 kr och banken tog 300 kr i avg...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Ekonomisk berättelse

Piratpartiet Västra Götaland 2016


Vi började året med 2450 kr totalt och fick bidrag från riks på 2000 kr och banken tog 300 kr i avgifter så vi avslutade året med 4150 kr på våara konton.

- Nicolas Sahlqvist - Kassör Piratpartiet Västra Götaland