PPVG:Förslag till budget 2016

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:42, 12 March 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Då vår ekonomi fortfarande är ansträngd efter det lån om togs 2014-09-15 från PPGBG rekommenderar vi att de likvida medel som föreningen disponerar kvarstår i kassan. ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Då vår ekonomi fortfarande är ansträngd efter det lån om togs 2014-09-15 från PPGBG rekommenderar vi att de likvida medel som föreningen disponerar kvarstår i kassan. Dessa medel får fritt disponeras av styrelsen inom ramarna för verksamhetsplanen.

Vi rekommenderar att kommande styrelse slutjusterar den kvarvarande skulden till PPGBG per 1766 kr med 2016 års föreningsbidrag.