PPVG:Förslag till budget 2017

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 10:24, 27 March 2017 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "Styrelsen får rätt att disponera den budget som finns enligt verksamhetsplanen.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styrelsen får rätt att disponera den budget som finns enligt verksamhetsplanen.