PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-04-10

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 170410


Tid: 18:00

Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.


Ring Andreas på 0709-58 70 93 för att komma in.


Här kommer kallelse till det första styrelsemötet verksamhetsåret 2017.


Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig.


Vi använder talarlista.


Välkomna!

/Sofia Hartelius, Ordförande Piratpartiet Västra Götaland.


Agenda

1. Mötets öppnande.


2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:


3. Mötets behörighet.


4. Godkännande av dagordning.


5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerarare:


6. Fördelning av roller.

Lyftes av Stefan.

Beslutsfattande.

Vad innebär våra olika roller i styrelsen? Hur ska vi fördela arbetet? Vilken ambitionsnivå har var och en för sitt engagemang?

Konkret: Kallelser, kommunikation, sociala aktiviteter som after works. Vad mer?


7. Vilka kanaler ska vi använda för intern kommunikation?

Lyftes av Andreas.

Beslutsfattande.

Möjliga kanaler; Facebook-chatt, Facebook-grupp, Mattermost, Pirat-mail, privat mail osv. Ta reda på fler. Har alla tillgång till de väsentliga kanalerna?


8. Vilka kanaler ska vi använda för extern kommunikation?

Lyftes av Andreas.

Beslutsfattande.

Möjliga kanaler; Facebook, Mail-utskick, Wiki, hemsida, Tar reda på fler. Vad och hur ofta ska vi kommunicera?


9. Rekrytering från PP riks.

Lyftes av Sofia

Rapportering

Anton Nordenfur kontaktade Sofia och undrade om några medlemmar i PPVG är intresserade av utökat ansvar i PP riks. “Tjänsterna” som skall tillsättas är:

Wiki-ansvarig: Organisera och städa i wikin, bevilja medlemskap etc. Lokalförenings-ansvarig: Ha koll på lokalföreningar.


10. Introduktion och genomgång av wikin

Lyftes av Sofia

Genomgång och hemläxa. Inga beslut behöver tas.

Vi har en wiki. Sofia visar hur den ska användas. Vad ska finnas på den? Kan vi underlätta för aktivister att använda wikin? Ex. så att en aktivist lätt får reda på vilka resurser som finns att tillgå för ett projekt.


11. Möjligt att PP GBG’s pengar ändå går till riks.

Lyftes av Sofia

Rapportering. Inga beslut behöver tas.

Tydligen kan resurser från en nerlagd förening ändå tillfalla PP Riks, trots att medlemmarna har beslutat annorlunda. AU ska göra ett uttalande. Vi avvaktar. Annars måste PP GBG återuppväckas inom ett år.


Saxat från chatt med Anton Nordenfur:

"10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller

Piratpartiet."

M a o, om föreningen läggs ned genom automatisk process tillfaller allt PP, men det står absolut ingenting om vad som händer om den läggs ned på nedläggningsmöte. Rent spontant tänker jag då att det är upp till er vad ni vill göra med pengarna, men jag ska dubbelkolla med resten av AU om de gör samma tolkning.” -


12. Verksamhetsplan

Lyftes av Sofia

Diskussion. Inga beslut behöver tas. Hemläxa

Styrelsen ska på månadsbasis anordna medlemsvårdande aktiviteter.

Styrelsen ska delta i arbetet med att ta fram politik för 2018.

13. Övriga frågor


14. Beslut om tid för nästa möte.


15. Mötet avslutas.


Justerat:

Datum:


Att-göra-lista inför nästa möte