PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-08-31

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:48, 31 August 2017 by Sbl (talk | contribs) (Created page with "Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 170831 Tid: 18:00 Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg. Ring Andreas på 0709-58 70 93 för att komma in...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 170831

Tid: 18:00

Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Ring Andreas på 0709-58 70 93 för att komma in.

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerarare:

Todo-listan.

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Har alla gjort sitt? Saxat från senaste protokollet:

Grillning i slottskogen

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Borås AW

Lyftes av Sofia.

Rapportering

Valmöte

Lyftes av Sofia

Diskussion

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

Justerat:

Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte