Difference between revisions of "PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2020-03-02"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Agenda för styrelsemöte i Piratpartiet Göteborg och Västra Götaland 2020-03-02 Tid 2020-03-02 Uppskattad tid kl 11:00-13:00 Plats Olskroksgatan 30, Ung pirats kontor A...")
 
(Change time)
 
Line 1: Line 1:
 
Agenda för styrelsemöte i Piratpartiet Göteborg och Västra Götaland 2020-03-02
 
Agenda för styrelsemöte i Piratpartiet Göteborg och Västra Götaland 2020-03-02
  
Tid 2020-03-02 Uppskattad tid kl 11:00-13:00
+
* Datum 2020-03-02  
 +
* Uppskattad tid kl 18:00-20:00
  
Plats Olskroksgatan 30, Ung pirats kontor
+
Plats Olskroksgatan 30, Göteborg, Ung pirats kontor
  
 
Agenda
 
Agenda

Latest revision as of 12:17, 19 February 2020

Agenda för styrelsemöte i Piratpartiet Göteborg och Västra Götaland 2020-03-02

  • Datum 2020-03-02
  • Uppskattad tid kl 18:00-20:00

Plats Olskroksgatan 30, Göteborg, Ung pirats kontor

Agenda

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Mötets behörighet.

Föregående mötesprotokoll.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ansvarsområden

Ansvar: Erik

Avgiftsfri kollektivtrafik

Ansvar: Erik

Miljöpolitik

Ansvar: Stefan

Aktivism

Kommunalpolitik

Övriga frågor

Beslut om tider för utveckling av politik

Beslut om tid för nästa möte.

Mötets avslut.

/Mötespresidiet