PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2020-03-02

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:17, 19 February 2020 by Sbl (talk | contribs) (Change time)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Agenda för styrelsemöte i Piratpartiet Göteborg och Västra Götaland 2020-03-02

  • Datum 2020-03-02
  • Uppskattad tid kl 18:00-20:00

Plats Olskroksgatan 30, Göteborg, Ung pirats kontor

Agenda

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Mötets behörighet.

Föregående mötesprotokoll.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ansvarsområden

Ansvar: Erik

Avgiftsfri kollektivtrafik

Ansvar: Erik

Miljöpolitik

Ansvar: Stefan

Aktivism

Kommunalpolitik

Övriga frågor

Beslut om tider för utveckling av politik

Beslut om tid för nästa möte.

Mötets avslut.

/Mötespresidiet