Difference between revisions of "PPVG:Konstituerande 190804"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Konstituerande möte för Piratpartiet Västra Götaland och Piratpartiet Göteborg 2019-2020 = Mötet öppnas = Mötet öppnades kl 15:10 = Styrelse 2019-2020 = Styrelser...")
 
Line 16: Line 16:
 
= Firmatecknare =
 
= Firmatecknare =
  
Ordförande och kassör tecknar firman var för sig.
+
Ordförande och kassör tecknar respektive firma, Piratpartiet Göteborg
 +
samt Piratpartiet Västra Götaland var för sig.
  
 
= Styrelsens arbetsfördelning =
 
= Styrelsens arbetsfördelning =

Revision as of 13:40, 19 September 2019

Konstituerande möte för Piratpartiet Västra Götaland och Piratpartiet Göteborg 2019-2020

Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 15:10

Styrelse 2019-2020

Styrelserna för både Göteborg och Västra Götaland består av:

  • Ordförande: Erik Lannermo
  • Kassör: Jimmy Eriksson
  • Sekreterare: Stefan Roudén
  • Ledamöter: Sofia Hartelius, Magnus Hulterström, Christoffer Ridderland

Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar respektive firma, Piratpartiet Göteborg samt Piratpartiet Västra Götaland var för sig.

Styrelsens arbetsfördelning

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

Nästa möte

Nästa möte 190812 kl 19

Mötet avslutas

Mötet avslutades kl 15.20