Difference between revisions of "PPVG:Konstituerande 190804"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (godkänd justering av protokoll)
 
Line 35: Line 35:
 
* [[Sofia Hartelius]], 191125
 
* [[Sofia Hartelius]], 191125
 
* Christoffer Ridderland, 2019-12-06
 
* Christoffer Ridderland, 2019-12-06
 +
* Erik Lennermo, 191208

Latest revision as of 20:16, 8 December 2019

Konstituerande möte för Piratpartiet Västra Götaland och Piratpartiet Göteborg 2019-2020

Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 15:10

Styrelse 2019-2020

Styrelserna för både Göteborg och Västra Götaland består av:

  • Ordförande: Erik Lannermo
  • Kassör: Jimmy Eriksson
  • Sekreterare: Stefan Roudén
  • Ledamöter: Sofia Hartelius, Magnus Hulterström, Christoffer Ridderland

Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar respektive firma, Piratpartiet Göteborg samt Piratpartiet Västra Götaland, var för sig.

Styrelsens arbetsfördelning

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

Nästa möte

Nästa möte 190812 kl 19

Mötet avslutas

Mötet avslutades kl 15.20

Justeras

  • Sofia Hartelius, 191125
  • Christoffer Ridderland, 2019-12-06
  • Erik Lennermo, 191208