PPVG:Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2016-03-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:13, 13 March 2016 by Wahlix (talk | contribs) (Created page with "Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Västra Götaland 2016 1. Mötets öppnande Styrelsens nyvalde ordförande Sofia Larsson öppnade mötet 15:39 och hälsade alla v...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Västra Götaland 2016

1. Mötets öppnande Styrelsens nyvalde ordförande Sofia Larsson öppnade mötet 15:39 och hälsade alla välkomna.
Beslöts utse Sofia Larsson att justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid konstituerande möte,
Föreningens namn Piratpartiet Västra Götaland
lördagen den 12 mars 2016,
plats och ort Andra Långgatan, Göteborg
Närvarande: Sofia Larsson, Nicholas Sahlqvist, Rickard Wahlander, Shabir Noori
Förhindrad: Michaela Skeppstedt

2. Konstituering av styrelsen
Shabir Noori valdes till vice ordförande
Rickard Wahlander valdes till sekreterare
Nicholas Sahlqvist valdes till kassör

3. Firmatecknare
Alla tidigare firmateckningsrätter drogs tillbaka.
Mötet valde att låta ordförande och kassör teckna föreningen.

4. Mötesagenda
Beslöts kalla till styrelsemöte den; 9 april kl. 14.00. Mötet sker hos på Ulf Hartelius (Sofia H's pojkväns) arbetsplats.

5. Avslutning
Ordförande avslutade mötet 15:52.

Vid protokollet Rickard Wahlander

Justerare Sofia