Difference between revisions of "PPVG:Protokoll Medlemsmöte 2015-08-19"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Skapad)
 
m (Kommaseparerade röstlängden för att göra den mera lättläst)
Line 6: Line 6:
 
§ 2. Fastställande av röstlängd.
 
§ 2. Fastställande av röstlängd.
  
[[Magnus Andersson]]
+
[[Magnus Andersson]], [[Victor Nagy]], [[Andreas Kettelhoit]], [[Nicolas Sahlqvist]], [[Shabir Noori]], [[Rickard Wahlander]]
[[Victor Nagy]]
 
[[Andreas Kettelhoit]]
 
[[Nicolas Sahlqvist]]
 
[[Shabir Noori]]
 
[[Rickard Wahlander]]
 
  
 
§ 3. Mötets behörighet.
 
§ 3. Mötets behörighet.

Revision as of 19:30, 23 August 2015

PPVG extra medlemsmöte den 22 augusti 2015

§ 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades 15:10

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Magnus Andersson, Victor Nagy, Andreas Kettelhoit, Nicolas Sahlqvist, Shabir Noori, Rickard Wahlander

§ 3. Mötets behörighet.

Mötet finnes behörigt.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Mötet godkänner dagordningen.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Magnus valdes till mötesordförande

Victor valdes till mötessekreterare

Andreas och Nicolas valdes till justerare

§ 6. Fyllnadsval av styrelse

Rickard Wahlander har indikerat intresse till position som ledamot.

Andreas Kettelhoit nominerades till ledamot och tackade nej.

Rasmus Johansson nominerades till ledamot. Det gick inte att få tag på Rasmus.

Shabir Noori nominerades till ledamot och accepterade.

Mötet valde att rösta i klump. Förslaget är att Rickard och Shabir röstas in som ledamot. Mötet valde Rickard och Shabir till ledamot i Piratpartiet Västra Götaland.

§ 7. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 8. Mötets avslut.

Mötet avslutades 15:35.

Justerad av:

Nicolas Sahlqvist (22/8)

Andreas Kettelhoit (22/8)