PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2015-12-19

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:36, 22 December 2015 by GalaxyAbstractor (talk | contribs) (Created page with "1. Mötets öppnande Mötet öppnades 16:06, den 19:e december 2015. 2. Fastställande av röstlängd Magnus Andersson Victor Nagy Rickard Wahlander Shabir...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 16:06, den 19:e december 2015.

2. Fastställande av röstlängd

Magnus Andersson

Victor Nagy

Rickard Wahlander

Shabir Noori

Nicolas är med från punkt 6 och frammåt.

3. Mötets behörighet

Mötet blev kallat en vecka innan och finnes därmed behörigt.

4. Godkännande av dagordning

Mötet finner dagsordningen godkänd.

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Magnus valdes till mötesordförande.

Victor valdes till mötessekreterare.

Rickard och Shabir valdes till justerare.

6. Uppföljning angående att fråga medlemmarna vad de vill fråga inrättningarna

Frågorna från föregående protokoll (2015 11 19) gås igenom.

"Vi behöver fler frågor, föreslag att rotera ansvaret för att få ett annat perspektiv, alternativt fråga medlemmarna vad de hade varit intresserade att veta.

Formulera upp en målgrupp runt dessa frågor, enklare att få ut fler intressanta frågor från och till medlemmarna. Se ifall våra medlemmar vet vilka problem de ser, till exempel där de är anställda.

Mötet finner punkten behandlad men vi vill fråga medlemmarna vad de vill fråga inrättningarna, därför behöver vi skriva en beskrivande text över vad vi vill åstadkomma."

Vi ska definiera en målgrupp att fråga, till exempel ifall vi ska fråga chefer, anställda, eller skyddsombud.

Angående målgrupp föreslår Magnus att vi ska sikta på målgruppen skyddsombud. Ifall skyddsombud ej finns kan man sikta på personalansvarig.

En annan målgrupp är mellanchefer.

Mötet beslutar att vi ska ha skyddsombud som primär målgrupp, och sekundärt personalansvarig ifall skyddsombud ej finns.

Mötet beslutar även att Magnus tar på sig att skriva en beskrivande text över vad vi vill åstadkomma.

7. Uppföljning kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta

Shabir har tittat på Göteborgs Universitet.

Shabir ska lägga till en lista till den här punkten efter mötet.

Kultur

Kultur väst i Västra Götaland

om kultur väst

Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. Här arbetar drygt 70 personer till exempel som konsulenter, producenter, kommunikatörer, journalister och administratörer.

kontak uppgifter:

1)ANGELICA HADZIKOSTAS enhetschef Kultur & Konstarter

mobil 0706-16 46 49

angelica.hadzikostas@kulturivast.se

2)ANN-CHARLOTTE RUGFELT FERM journalist

mobil 0708-18 20 12

ann-charlotte.rugfelt.ferm@kulturivast.se


KulturUngdom

deras uppgift är att vara support till ung kultur och unga kulturutövare oavsett färg eller form. Vi vill fungera som ett praktiskt verktyg när tendenser och ambitioner är i utveckling och behöver en plattform att existera på. Målet är att bli en självklar nämnare inom regionens 49 kommuner och samtidigt ha tentakler ut i andra delar av Sverige, Europa och Världen.

INGER UNENGE VERKSAMHETSLEDARE

inger@kulturungdom.se 0708 - 660238

Skövde Teaterförening

Kontakt: Pelle Granbom

Telefon: 0708-437373

E-post: pellegranbom@hotmail.com


Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson jobba i västra Götaland genom

Fria kulturlivet, film, bild och form.

Telefon: 010-441 33 13

ylva.l.gustafsson@vgregion.se


Kunskap

Göteborg folkhögskolan

Maria Edelton

Kurssekreterare

031-769 76 01

maria.edelton@vgregion.se

Vuxenutbildningschef borås

Tina Lundell, 033-35 58 40


Göteborg

IT-fakulteten

Catharina Jerkbrant, informatör

Tel: 031-772 4898

E-post: catharina.jerkbrant@ituniv.se


Sahlgrenska akademin

Krister Svahn, pressansvarig

Tel: 031-786 38 69

Mobil: 0766-18 38 69

E-post: krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Anette Nilsson, informatör

Tel: 031-786 38 14

Mobil: 0708-93 18 35

E-post: anette.nilsson@sahlgrenska.gu.se


Elin Lindström Claessen, informatör

Tel: 031-786 3037

Mobil: 0766-18 30 37

E-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se


Pontus Sundén, kommunikatör

Tel: 031-786 3287

E-post: pontus.sunden@gu.se

Lärarutbildningsnämnden (LUN)


Heléne Norling, kommunikatör

Tel: 031-786 55 22

E-post: helene.norling@gu.se


Kerstin Eiman, kommunikatör

Tel: 031-786 55 02

E-post: kerstin.eiman@gu.se


Maria Löfstedt, kommunikatör

Tel: 031-786 55 10

E-post: maria.lofstedt@gu.se

8. Uppföljning initial kontakt med Monica Djurner

Det har ej skett.

Vi för in detta i listan under punkt 7.

9. Uppföljning angående medlemsansvarig

Vi vill aktivt ta kontakt med nya medlemmar i föreningen.

Vi bör lägga in ett mail i pirateweb som går ut till nya medlemmar, då detta ej sker idag.

Vi ska ta kontakt med Malin Moberg för att se vad hon tycker om idén medlemsansvarig, ifall hon är intresserad. Magnus ska ta kontakt efter mötet. Magnus återkopplar nästa möte.

Vi behöver skriva en rollbeskrivning av vad en medlemsansvarig ska göra. Detta skrivs efter detta möte.

10. Övriga frågor

  1. Nå ut via aktivitet talkshow/föreläsning för att synas

11. Beslut om tid för nästa möte

Mötet bestämde att nästa möte ska hållas den 23:e januari klockan 16.

12. Mötets avslut.

Mötet avslutades klockan 17:11.


justerare av shabir (2015/12/19)