PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-12-20

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 13:16, 12 January 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "PPVG Styrelsemöte 20/12 - 2017 1) Öppnat 18:3 2) Närvarande: Sofia, Andreas, Nicolas 3) Behörighet Ja, den 13:e, mötet behörigt 4) Dagordning: Godkänd 5) Val av...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

PPVG Styrelsemöte 20/12 - 2017

1) Öppnat 18:3

2) Närvarande: Sofia, Andreas, Nicolas

3) Behörighet Ja, den 13:e, mötet behörigt

4) Dagordning: Godkänd

5) Val av mötesordförande, sekrterae och justerare Soifa, Nicolas, Andreas

6) TODO lista! Stefan jobbar på rapporter om tidigare valresultat (2014) i länet. Nicolas har bakläxa

7) Uppstartsmöte PPGBG Sofia rapporterar om att PPGBG är uppstarartat.

8) Lussefika Isablelle föreläste om upphovsrätt i EU och Mikaela fixa fikat och det kom folk. Henrik & Lasse från Borås + Magnus.

9) Dokimment om Västlänken. Stefan och Sofia har jobbat på det och letar nu ännu en dag att träffas för att skriva vidare. Förslag på andra miljöfrågor etc, vi får spåna på de.

10) Valkampananjnsmöte efter 13 dagshelgen (efter 13:e), Kanske på Vuxenskolan. Med någon sorts utbildning och om att driva och starta lokalförening och valkampanj. Vem vill hålla i det? Beslut på mail.

11) Årsmöte 11/2 På vuxenskolan + föreläsning på 30 min. Basinkomst tex?

12) Spel på GG bar Stefan, Sofia, Magnus och Stefan.

13) Sociala aktiviteter Vi ställde in afterworken 8/12, ett par dagar innan valkampanjsmötet.

14) Övtiga frågor Diskussion om förberedelser inför årsmötet, verksamhetsberättelse + ekonomisk berättelse.

15) Beslut om nästa möte, tar vi online.

16) Mäter avslutas 18:48.