Difference between revisions of "PPVG:Protokoll Uppstartsmöte 2013-02-24"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Uppstartsmöte för Piratpartiet Västra Götaland == 2013-02-24 == Medlemslista: == * Christoffer Eldengrip, Vårgårda * Linus Hellstadius, Vårgårda * Johan Andersson, ...")
 
(La till länk för stadgar)
 
Line 105: Line 105:
 
Mötet avslutades kl 16:40
 
Mötet avslutades kl 16:40
 
== Bilaga 1 ==
 
== Bilaga 1 ==
Stadgar för Piratpartiet Västra Götaland
+
[[PPVGs Stadgar|Stadgar för Piratpartiet Västra Götaland]]

Latest revision as of 21:31, 5 February 2018

Uppstartsmöte för Piratpartiet Västra Götaland

2013-02-24

Medlemslista:

 • Christoffer Eldengrip, Vårgårda
 • Linus Hellstadius, Vårgårda
 • Johan Andersson, Herrljunga
 • Rickard Andersson, Göteborg
 • Paula Roth, Göteborg
 • Oliver Hörberg, Partille
 • Rickard Wahlander, Skövde
 • Deeqo Hussein , Mölndal
 • Nicolas Sahlqvist, Göteborg
 • Raymond Johansson, Jonslund
 • Dennis Holm, Sollebrunn
 • Christopher Hakulinen, Göteborg
 • Erik Lennermo, Vårgårda
 • Henry Rouhivuori, Borås
 • Kari Naumanen, Alingsås

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 15:23

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till tretton röstberättigade:

 • Christoffer Eldengrip, Vårgårda
 • Deeqo Hussein , Mölndal
 • Paula Roth, Göteborg
 • Oliver Hörberg, Partille
 • Rickard Andersson, Göteborg
 • Erik Lennermo, Vårgårda (pt 1-9a)
 • Rickard Wahlander, Skövde
 • Henry Rouhivuori, Borås
 • Kari Naumanen, Alingsås
 • Nicolas Sahlqvist, Göteborg
 • Raymond Johansson, Jonslund
 • Dennis Holm, Sollebrunn
 • Christopher Hakulinen, Göteborg

3. Mötets behörighet

Mötet ansåg sig vara behörigt

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

 • Mötet valde Christoffer Eldengrip till ordförande för mötet
 • Mötet valde Rickard Andersson till sekreterare för mötet
 • Mötet valde Deeqo Hussein till justerare tillika rösträknare för mötet
 • Mötet valde Paula Roth till justerare tillika rösträknare för mötet

5. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att godkänna dagordningen

6. Bildandet av föreningen

Mötet beslutade att anse föreningen Piratpartiet Västra Götaland bildad

7. Antagandet av stadgar

Mötet beslutade att anta föreningens stadgar (se bilaga)

8. Årets verksamhetsplan och budget

Mötet beslutade att anta följande verksamhetsplan: Verksamhetplan

 • Värva medlemmar
 • Framtagandet av Politiskt handlingsprogram
 • Aktivism
 • Valförberedande arbete supervalår 2014

Mötet beslutade att anta följande budget: Budget Intäkter

 • Donationer +11'337:-

Utgifter

 • Bankavgift -500:-

Notering om att styrelsen fritt får förvalta de intäkter de lyckas få in för att säkerställa föreningens mål och syfte.

9. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande Mötet beslutade välja Gustav Nipe som tillfällig mötesordförande under valet till ordförande Till orförande fanns tre kandidater:

 • Christoffer Eldengrip
 • Nicolas Sahlqvist
 • Rickard Wahlander

Mötet beslutade genom sluten omröstning att välja Christoffer Eldengrip till ordförande (b) Val av sekreterare Mötet beslutade att ävlja Christopher Hakulinen till sekreterare (c) Val av kassör Mötet beslutade att välja Nicolas Sahlqvist till kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio Mötet beslutade att fastställa antalet övriga ledamöter till två, samt en suppleant (e) Val av dessa ledamöter Till ledamot fanns fem kandidater:

 • Linus Hellstadius, (suppleant)
 • Dennis Holm (vald)
 • Raymond Johansson
 • Rickard Wahlander (vald)
 • Deeqo Hussein

Mötet valde Henry Rouhivuori som ersättare för Deeqo Hussen i egenskap av rösträknare för omröstningen Mötet beslutade genom sluten omröstning att välja Dennis Holm och Rickard Wahlander till ledamöter Mötet beslutade att välja den person som hamnade på tredje plats i valet av ledamöter till suppleant Deeqo Hussein valde att inte acceptera uppdraget som suppleant Mötet beslutade att välja den person som hamnade på fjärde plats i valet av ledamöter till suppleant Mötet valde därmed Linus Hellstadius som suppleant

10. Val av årets revisor och ersättare för denna

Mötet valde Adam Eltér till revisor för föreningen

11. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Mötet beslutade att vakantsätta valberedningen

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 16:40

Bilaga 1

Stadgar för Piratpartiet Västra Götaland