PPVG:Verksamhetsberättelse 2015

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:42, 12 March 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Under året 2015 har PPVG gjort följande: Styrelsen har haft 9 möten, samt ett extrainsatt medlemsmöte för att fylla de platser som var vakanta i styrelsen. Vi har för...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Under året 2015 har PPVG gjort följande:

Styrelsen har haft 9 möten, samt ett extrainsatt medlemsmöte för att fylla de platser som var vakanta i styrelsen.

Vi har förberett för att omforma vår politik så att den är mer förankrad i regionen. Detta genom att ta fram en plan för att ta kontakt med olika organisationer i regionen. I detta arbete har vi skrivit ned ett antal frågor som är relevant för vår politik. Vi har även tagit fram en lista över organisationer som är intressanta att ta kontakt med, men arbetet har ännu inte resulterat i något konkret.

Vi har utsett Malin Moberg till medlemsansvarig och vi har även skrivit en rollbeskrivning för denna roll.

Ett arbete har påbörjats för att ta fram modeller runt rekrytering av medlemmar av en grupp utanför styrelsen. Den består av 5 personer och har haft 1 möte under året.

Vi har haft ambitionen att uppmuntra till att starta nya föreningar i regionen men har tyvärr inte lyckats med detta.

Styrelsen 2015