PPVG:Verksamhetsberättelse 2016

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

PP VG Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen

Förtroendevalda

Ordförande - Sofia Larsson

Vice ordförande - Shabir Noori

Sekreterare - Richard Wahlander

Kassör- Nicolas Sahlqvist

Ledamot - Michaela Skeppstedt

Ledamot - Vakant


Utöver ett konstituerande möte 160312 har styrelsen haft 2 antal sammanträdaden under det gångna verksamhetsåret.


Övriga förtroendevalda är:

Revisor - Fabian Rosdalen

Vice revisor - Viktor Nagy

Detta har hänt under året

Pirat AW

160723,160819,

Det har anordnats 2 AW’s i samarbete med PP GBG. Syftet har varit att engagera fler medlemmar. Det har varit hyfsad uppslutning på dessa träffar. Det har dykt upp nya ansikten. Förhoppningsvis är detta en bra metod för medlemsvård.

I samband med AW har det tagits personlig kontakt via telefon med PP VG’s medlemmar vilket också verkar öka närvaron och vara en möjlighet att fånga upp de som är intresserade av att engagera sig.

Medlemmar

Totalt antal medlemmar (170311)

667

Medlemsavgift: 0 kr.