PPVG:Verksamhetsberättelse 2017

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:37, 27 January 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "== PPVG Verksamhetsberättelse 2017/18 == === Styrelsen === Ordförande - Sofia Hartelius Sekreterare - Stefan Roudén Kassör- Nicolas Sahlqvist Ledamot - Andreas Kettelh...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

PPVG Verksamhetsberättelse 2017/18

Styrelsen

Ordförande - Sofia Hartelius

Sekreterare - Stefan Roudén

Kassör- Nicolas Sahlqvist

Ledamot - Andreas Kettelhoit

Ledamot - Gunnar Palmgren (Hoppade av styrelsen i juni)

Ledamot - Benjamin Andreasson (Hoppade av styrelsen i juni)

Styrelsen har haft 9 sammanträden under det gångna verksamhetsåret. Övriga förtroendevalda är:

Revisor - Fabian Rosdalen

Vice revisor - Vakant


Detta har hänt under verksamhetsåret.

Föreningen har jobbat med en verksamhetsplan bestående av två fokusfrågor; en intern och en extern. Den interna frågan har varit att ta fram politik inför valet 2018, den externa att satsa på månatliga medlemsvårdande aktiviteter.

Ta fram politik inför valet 2018

Styrelsen har gjort ett fördjupande arbete i frågan om Västlänken och det Västsvenska paketet. Detta resulterade i ett kulturarrangemang om miljöfrågor. Vi jobbar just nu på att ta fram ett dokument med samlad information om Västlänken.

Medlemsvårdande aktiviter

  • 170421 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg
  • 170630 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg
  • 170724 Grilla en partiledare
  • 170825 Pirat-AW på Bishops Arms i Borås
  • 170908 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg
  • 170910 Valmöte
  • 171028 Piratdiskussion om miljöfrågor. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
  • 171130 Pirathäng på GG Bar
  • 171214 Lussefika + Upphovsrättskväll. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Undantaget är i maj när vi inte hann med att planera in någon aktivitet. Ytterligare en aktivitet är inplanerad i början av februari.


Medlemmar

Totalt antal medlemmar, 180123: 560

Bör jämföras med antalet medlemmar 170311: 667

Medlemsavgift: 0 kr.