Partiets historia

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tanken med den här artikeln är att spara så mycket som möjligt av partiets utveckling från grundandet 2006 till nutiden. Kör på, släng in alla detaljer du kan komma på och försök vara objektiv.

Innan grundandet

2006

Januari

 • 1 januari: Rickard Falkvinge skapade webbsidan www.piratpartiet.se
 • 2 januari: partiinitiativet uppgav att man på elektronisk väg samlat ihop de 1 500 namnunderskrifter som behövs för att registrera ett parti hos Valmyndigheten.
 • 4 januari: Besked från myndigheten att sedvanliga namnunderskrifter måste inges innan registrering av partiet kunde ske.
 • 15 januari: Partiet antog ett preliminärt principprogram som bland annat omfattade frågor om varumärkesskydd och upphovsrätt.

Februari

 • 12 februari: Partiet antog en tredje version av principprogramet.
 • 15 februari: Registrerades partiet formellt av Valmyndigheten.

Maj

 • 11 maj Piratpartiet Västmanlands blir första lokalförening
 • 31 maj: Åtalet mot The Pirate Bay

September

 • 17 september: I valet 2006 fick Piratpartiet 34 918 röster (0,63 procent)

2007

April

 • 21-22 april: Årsmöte

2008

Juli

2009

Februari

April

 • 1 april: IPRED börjar gälla.

2010

Maj

 • 18 maj: Piratparitet började partiet leverera Internet till The Pirate Bay.

2011

Januari

December

 • 1 december: Amelia Andersdotter tillträdde som Piratpartiets andra Europaparlamentariker efter att ett tillägg till Lissabonfördraget om att utöka Europaparlamentets mandat ratificerats

2012

April

 • 24 april: Piratpartiet startade en "breddningsblogg"

2013

 • 19 februari: Ett brev till Piratpartiet och dess styrelse, i vilket Rättighetsalliansen (före detta Antipiratbyrån) krävde att partiet skulle upphöra att ge internetaccess till The Pirate Bay. Om detta inte gjorts innan den 26 februari skulle Rättighetsalliansen driva en rättslig process mot partiet och dess företrädare.
 • 26 februari: Piratpartiet meddelade att man inte längre kommer att ge internetåtkomst till The Pirate Bay, istället så kommer Piratpartiets systerpartier i Norge och Katalonien att ge internetåtkomst till The Pirate Bay.

2014

April

 • I EU-valet 2014 sjönk PP till 2.2 procent och tappade bägge mandat, samtidigt som det tyska Piratpartiet kom in för första gången med Julia Reda.

September

December

 • 1 december: Partiledare Anna Troberg, vice partiledare Marit Deldén och partisekreterare Henrik Brändén meddelade att de lämnar sina platser till förfogande i och med årsskiftet.[1]
 • 3 december: Efter att Löfven meddelat att det blir extraval 2015 meddelade PP att de ställer upp utan partiledare.[2] Extravalet ställdes senare in.
 • 7 december: Partistyrelsen utsåg Anton Nordenfur till partiorganisatör med ansvar för den tidigare partiledningens interna uppgifter, och Mikael Holm till valsamordnare inför extravalet.[3]

2015

Januari

Februari

Planerat

Noter