Partiledare

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 13:34, 25 February 2015 by Vetgirig (talk | contribs) (→‎Vice partiledare: Lade till Christian)
Jump to navigation Jump to search
Rick Falkvinge, partiledare 2006-2011.
Anna Troberg, partiledare 2011-2014.

Partiledaren är ansvarig för partiets dagliga verksamhet, och utses på ettårsmandat av partistyrelsen. Partiledaren utses på den tillträdande partistyrelsens konstituerande möte, som vanligtvis hålls i december, och sitter i ett kalenderår (1 januari till 31 december) i taget. Partiledarens arbete regleras i stadgarnas sjätte kapitel.

Posten som partiledare är från och med 1 januari 2015 vakantsatt tills vidare.

Lista över partiledare

 • Rick Falkvinge (2006-2011)
 • Anna Troberg (2011-2014)
 • Vakant (2015-)

Partiledningen

Partiledaren utser sin partiledning, som kan innehålla vice partiledare, partisekreterare, och andra roller som partiledaren väljer.

Vice partiledare

Partiledaren kan utse en eller flera vice partiledare, med uppdraget att ta över som tillfällig partiledare om partiledaren skulle avgå, eller av annan anledning vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter. Vice partiledare är kvar på platsen till det att styrelsen utsett en efterträdare.

Tidigare vice partiledare:

 • Christian Engström (2008-2009)
 • Anna Troberg (2009-2011)
 • Vakant (2011-2012)
 • Henrik Brändén och Marit Deldén (2013-2014)
 • Marit Deldén (2014)
 • Vakant (2015-)

Partisekreterare

Partisekreteraren utses av partiledaren och ansvarar för partiets administrativa arbete och interna kommunikation. Partisekreteraren ansvarar för att utse en ekonomiskt ansvarig.

Tidigare partisekreterare:

 • Jan Lindgren (2011-2014)
 • Henrik Brändén (2014)
 • Vakant (2015-)