Difference between revisions of "Partistyrelsen"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Uppdaterade styrelsen efter höstmötet 2019)
 
(40 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Partistyrelsen''' är enligt [[Piratpartiets stadgar]] "partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet." Partistyrelsen väljs av partiets medlemmar på [[höstmöte]]t, och vakantsatta platser i styrelsen väljs på nästkommande möte, oavsett om det är höstmöte eller [[vårmöte]]. Partistyrelsen ansvarar bland annat för att utse [[partiledare]] och besluta om [[budget]].
+
'''Partistyrelsen''' är enligt [[Piratpartiets stadgar]] "partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet." Partistyrelsen väljs av partiets medlemmar på [[höstmöte]]t, och vakantsatta platser i styrelsen väljs på nästkommande möte, oavsett om det är höstmöte eller [[vårmöte]]. Partistyrelsen ansvarar bland annat för att besluta om [[budget]], verkställa medlemsmötesbeslut, och föreslå [[verksamhetsplan]]. Utöver tio ordinarie ledamöter sitter fem i ett [[arbetsutskott]] bestående av [[partiledare]], [[vice partiledare]], [[partisekreterare]] och två övriga ledamöter.
 
 
Partistyrelsen består av femton mandat som inom sig utser en sammankallande och en sekreterare. Mandaten väljs fem i taget med ett treårigt mandat, så varje höstmöte ska välja minst fem ledamöter.  
 
  
 
Styrelsen har [[partistyrelsemöte]] minst sex gånger per år, antingen afk eller över videolänk, och samtliga möten är öppna för partimedlemmar om inte känsliga ämnen behandlas. Styrelsen använder [http://www.piratpartiet.se/om-oss/styrelse/styrelsebloggen/ en del av partiets hemsida] för sin kommunikation med medlemmarna och för att publicera protokoll.
 
Styrelsen har [[partistyrelsemöte]] minst sex gånger per år, antingen afk eller över videolänk, och samtliga möten är öppna för partimedlemmar om inte känsliga ämnen behandlas. Styrelsen använder [http://www.piratpartiet.se/om-oss/styrelse/styrelsebloggen/ en del av partiets hemsida] för sin kommunikation med medlemmarna och för att publicera protokoll.
  
 
= Sittande partistyrelse =
 
= Sittande partistyrelse =
Sammankallande är [[Josef Ohlsson Collentine]], och sekreterare är [[Anton Nordenfur]].<ref>[http://www.piratpartiet.se/om-oss/styrelse/ Partistyrelsen]</ref>
+
{{also|article=arbetsutskottet}}
 +
Sammankallande är partiledare [[Katarina Stensson]].
  
*[[Anton Nordenfur]] (mandat t o m 2015-12-31)
+
Efter [[stadgerevisionen 2015]] som gick igenom sin [[förstaläsning]] [[höstmötet 2015]] ändrades styrelsens sammanställning till att gå från 15 ledamöter till att bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och 12 övriga ledamöter. Rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare hålls just nu av;
*[[Troed Sångberg]] (mandat t o m 2015-12-31)
 
*[[C Magnus Berglund]] (mandat t o m 2015-12-31)
 
*''[[Vakant]]'' (Malin Ahnberg lämnade partistyrelsen i oktober 2015) (mandat t o m 2015-12-31)
 
*[[Jimmie Karlsson]] (mandat t o m 2015-12-31)
 
*[[Göran Widham]] (mandat t o m 2016-12-31)
 
*[[Magnus Andersson]] (mandat t o m 2016-12-31)
 
*[[Mattias Lundbäck]] (mandat t o m 2016-12-31)
 
*[[Erik Hultin]] (mandat t o m 2016-12-31)
 
*[[Jan Lindgren]] (mandat t o m 2016-12-31)
 
*''[[Vakant]]'' (Mikael Holm lämnade partistyrelsen i oktober 2015) (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Marie Andersson]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Josef Ohlsson Collentine]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Carl Johan Rehbinder]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Leif Svahn]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
  
== Partistyrelse 2016 ==
+
*[[Partiledare]], med mandat t o m 2021-12-31: [[Katarina Stensson]]
Efter [[stadgerevisionen 2015]] som gick igenom sin [[förstaläsning]] [[höstmötet 2015]] ändrades styrelsens sammanställning till att gå från 15 ledamöter till att bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och 12 övriga ledamöter. Rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare vakantsattes enligt medlemsmötet till [[vårmötet 2016]].
+
*[[Vice partiledare]], med mandat t o m 2021-12-31: [[Henrik Passmark]]  
 +
*[[Partisekreterare]], med mandat t o m 2020-12-31: [[Mattias Rubenson]]
  
Styrelsen bestod efter [[höstmötet 2015]] av fjorton ledamöter - fem med mandat till 2016-12-31, fyra med mandat till 2017-12-31, och fem med mandat till 2018-12-31. På [[vårmötet 2016]] ska enligt [[Piratpartiets_stadgar_2.8#.C3.96verg.C3.A5ngsregler|stadgarnas övergångsregler]] inga övriga ledamöter väljas om inte antalet ledamöter innan dess sjunkit till 11 eller färre, dock ska det väljas en partiledare, en vice partiledare och en partisekreterare.
 
  
*'''Partiledare''': ''[[Vakant]]''
+
Ledamot med mandat t o m 2021-12-31
*'''Vice partiledare''': ''[[Vakant]]''
+
*[[Andreas Bjärnemalm]]
*'''Partisekreterare''': ''[[Vakant]]''
+
*[[Christoffer Eldengrip]]
*[[Göran Widham]] (mandat t o m 2016-12-31)
+
*[[Mikael Enmalm]]
*[[Mattias Lundbäck]] (mandat t o m 2016-12-31)
+
*[[Sara Hjalmarsson]]
*[[Erik Hultin]] (mandat t o m 2016-12-31)
+
*[[Pye Jakobsson]]
*[[Jan Lindgren]] (mandat t o m 2016-12-31)
+
*[[Maj Stenmark]]
*[[Magnus Andersson]] (mandat t o m 2016-12-31)
+
 
*[[Marie Andersson]] (mandat t o m 2017-12-31)
+
Ledamot med mandat fr o m 2019-01-01 t o m 2020-12-31
*[[Josef Ohlsson Collentine]] (mandat t o m 2017-12-31)
+
*[[Magnus Hulterström]]
*[[Carl Johan Rehbinder]] (mandat t o m 2017-12-31)
+
*[[Jan-Erik Malmquist]]
*[[Leif Svahn]] (mandat t o m 2017-12-31)
+
*''[[Vakant]]
*[[Gustav Nipe]] (mandat t o m 2018-12-31)
+
*''[[Vakant]]
*[[Björn Flintberg]] (mandat t o m 2018-12-31)
+
*''[[Vakant]]
*[[Anton Nordenfur]] (mandat t o m 2018-12-31)
+
*''[[Vakant]]
*[[Troed Sångberg]] (mandat t o m 2018-12-31)
 
*[[C Magnus Berglund]] (mandat t o m 2018-12-31)
 
  
 
== Sammankallande ==
 
== Sammankallande ==
 +
{{Also|article=Sammankallande}}
 
Styrelsen utser inom sig en sammankallande. Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete. Det är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.  
 
Styrelsen utser inom sig en sammankallande. Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete. Det är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.  
  
 
Posten som sammankallande bildades i och med [[stadgerevision]]en [[2011]], innan dess leddes styrelsen av partistyrelsens ordförande, som även var [[partiledare]]n. Mellan 2011 och stadgerevisionen [[2013]] valdes sammankallande av partiets medlemmar. Från och med [[stadgerevisionen 2015]] beskrivs inte längre rollen som sammankallande i [[Piratpartiets stadgar]], utan dess uppgifter ges på nytt till [[partiledare]]n.
 
Posten som sammankallande bildades i och med [[stadgerevision]]en [[2011]], innan dess leddes styrelsen av partistyrelsens ordförande, som även var [[partiledare]]n. Mellan 2011 och stadgerevisionen [[2013]] valdes sammankallande av partiets medlemmar. Från och med [[stadgerevisionen 2015]] beskrivs inte längre rollen som sammankallande i [[Piratpartiets stadgar]], utan dess uppgifter ges på nytt till [[partiledare]]n.
  
* [[ Rickard Falkvinge|Rick Falkvinge]] (2006-2010, som partiordförande)
+
* [[Katarina Stensson]] (2019- , som partiledare)
 +
* [[Magnus Andersson]] (2017-2019, som partiledare)
 +
* [[Josef Ohlsson Collentine]] (2015-2016)
 +
* [[Malin Ahnberg]] (2014-2015)
 +
* [[Jan Lindberg]] (2014)
 +
* [[Anders S Lindbäck]] (2013)
 
* [[Marit Deldén]] (2011-2012)
 
* [[Marit Deldén]] (2011-2012)
* [[Stella Papasotiriou]] (2012)
+
* [[Rick Falkvinge]] (2006-2010, som partiordförande)
* [[Anders S Lindbäck]] (2013)
+
 
* [[Jan Lindberg]] (2014)
 
* [[Malin Ahnberg]] (2014-2015)
 
* [[Josef Ohlsson Collentine]] (2015-)
 
  
 
== Sekreterare ==
 
== Sekreterare ==
 
Styrelsen utser en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå sammankallande i dennes arbete. Styrelsens sekreterare är en post som inte regleras i partiets stadgar, men som krävs av den interna arbetsordningen.
 
Styrelsen utser en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå sammankallande i dennes arbete. Styrelsens sekreterare är en post som inte regleras i partiets stadgar, men som krävs av den interna arbetsordningen.
  
 +
* [[Henrik Brändén]] (2019-), [[Katarina Stensson]] biträdande
 +
* [[Mattias Rubenson]] (2018)
 +
* [[Ronja Gustavsson]] (2017)
 +
* ''[[Vakant]]'' (2016)
 +
* [[Anton Nordenfur]] (2015)
 +
* [[Göran Widham]] (2015), [[Josef Ohlsson Collentine]] biträdande
 +
* [[Anton Nordenfur]] (2013-2014), [[C Magnus Berglund]] biträdande
 
* [[Henrik Brändén]] (2011-2012)
 
* [[Henrik Brändén]] (2011-2012)
* [[Anton Nordenfur]] (2013-2014), [[C Magnus Berglund]] biträdande
 
* [[Göran Widham]] (2015), [[Josef Ohlsson Collentine]] biträdande
 
* [[Anton Nordenfur]] (2015-)
 
  
 
= Uppdrag =
 
= Uppdrag =
 
Partistyrelsen regleras av stadgarnas femte kapitel:
 
Partistyrelsen regleras av stadgarnas femte kapitel:
  
Kapitel 5: Partistyrelsen
 
 
§ 5.1 Allmänt
 
 
5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.
 
 
5.1.2 Partistyrelsen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
 
 
§ 5.2 Arbetsuppgifter
 
  
 
5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.
 
5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.
Line 87: Line 68:
 
a) att utforma förslag på reviderat principprogram,
 
a) att utforma förslag på reviderat principprogram,
  
b) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,
+
b) att löpande dokumentera och sammanställa av medlemsmötet fastställd politik
 
 
c) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.
 
 
 
d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.
 
 
 
5.2.3 Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.
 
 
 
5.2.4 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.
 
 
 
5.2.5 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.
 
 
 
§ 5.3 Sammansättning
 
 
 
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
 
 
 
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
 
 
 
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.
 
 
 
5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.
 
 
 
5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.
 
  
§ 5.4 Sammankallande
+
c) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,
  
5.4.1 Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.
+
d) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.
  
5.4.2 Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete.
+
e) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.
  
5.4.3 Skulle sammankallande lämna sin post väljer partistyrelsen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.
+
5.2.3 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.
  
§ 5.5 Sammankomster
+
5.2.4 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.
  
5.5.1 Partistyrelsen ska hålla minst sex (6) möten under året. En preliminär schemaläggning av dessa möten ska ske innan partistyrelsens tillträde.
+
5.2.5 Styrelsen kan utse talespersoner, som representerar partiet i särskilda politikområden, och driver på utvecklingen av partiets politik i området.
  
5.5.2 Utöver dessa möten sammanträder partistyrelsen när sammankallande eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.
+
= Referenser =
 
 
§ 5.6 Jäv
 
 
 
5.6.1 Jäv i partistyrelsen föreligger om personen själv eller närstående person, fysisk eller juridisk, kan vänta särskild nytta eller skada av frågans utgång.
 
 
 
5.6.2 Partistyrelsens ledamöter är skyldiga att självmant informera partistyrelsen om möjlig grund för jäv.
 
 
 
5.6.3 Partistyrelsen avgör om jäv föreligger i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria.
 
 
 
5.6.4 I de fall jäv föreligger ska jävig ledamot inte delta eller närvara vid behandling av ärendet, det vill säga vare sig i beredning, diskussion eller vid beslut.
 
 
 
5.6.5 Om en fråga om jäv har behandlats ska detta noteras i protokollet.
 
 
 
= References =
 
 
<references/>
 
<references/>
  
 
[[category:ansvarsposter]]
 
[[category:ansvarsposter]]
 +
 +
{{partiet}}

Latest revision as of 22:53, 13 October 2019

Partistyrelsen är enligt Piratpartiets stadgar "partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet." Partistyrelsen väljs av partiets medlemmar på höstmötet, och vakantsatta platser i styrelsen väljs på nästkommande möte, oavsett om det är höstmöte eller vårmöte. Partistyrelsen ansvarar bland annat för att besluta om budget, verkställa medlemsmötesbeslut, och föreslå verksamhetsplan. Utöver tio ordinarie ledamöter sitter fem i ett arbetsutskott bestående av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och två övriga ledamöter.

Styrelsen har partistyrelsemöte minst sex gånger per år, antingen afk eller över videolänk, och samtliga möten är öppna för partimedlemmar om inte känsliga ämnen behandlas. Styrelsen använder en del av partiets hemsida för sin kommunikation med medlemmarna och för att publicera protokoll.

Sittande partistyrelse

Se även: arbetsutskottet.

Sammankallande är partiledare Katarina Stensson.

Efter stadgerevisionen 2015 som gick igenom sin förstaläsninghöstmötet 2015 ändrades styrelsens sammanställning till att gå från 15 ledamöter till att bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och 12 övriga ledamöter. Rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare hålls just nu av;


Ledamot med mandat t o m 2021-12-31

Ledamot med mandat fr o m 2019-01-01 t o m 2020-12-31

Sammankallande

Se även: Sammankallande.

Styrelsen utser inom sig en sammankallande. Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete. Det är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.

Posten som sammankallande bildades i och med stadgerevisionen 2011, innan dess leddes styrelsen av partistyrelsens ordförande, som även var partiledaren. Mellan 2011 och stadgerevisionen 2013 valdes sammankallande av partiets medlemmar. Från och med stadgerevisionen 2015 beskrivs inte längre rollen som sammankallande i Piratpartiets stadgar, utan dess uppgifter ges på nytt till partiledaren.


Sekreterare

Styrelsen utser en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå sammankallande i dennes arbete. Styrelsens sekreterare är en post som inte regleras i partiets stadgar, men som krävs av den interna arbetsordningen.

Uppdrag

Partistyrelsen regleras av stadgarnas femte kapitel:


5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.

5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:

a) att utforma förslag på reviderat principprogram,

b) att löpande dokumentera och sammanställa av medlemsmötet fastställd politik

c) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,

d) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.

e) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.

5.2.3 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.

5.2.4 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.

5.2.5 Styrelsen kan utse talespersoner, som representerar partiet i särskilda politikområden, och driver på utvecklingen av partiets politik i området.

Referenserv - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Maj Stenmark ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Mikael Enmalm ¤ Sara Hjalmarsson ¤ Pye Jakobsson ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Jerry Hjort ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Jesper Öhlund ¤ Otto Larsson ¤ Nathalie Ylitalo ¤ Vakant ¤ Vakant
Revisorer Suzanne Carlborn (revisor) ¤ Vakant (ersättare) ¤ Vakant (revisor) ¤ Vakant (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Vakant (1:e vice ordf) ¤ Vakant (2:a vice ordf) ¤ Vakant (3:e vice ordf) ¤ Vakant (4:e vice ordf) ¤ Vakant (5:e vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)