Piratdalen 2017

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 10:07, 19 June 2017 by Mab (talk | contribs) (→‎schema)
Jump to navigation Jump to search

Piratdalen 2017

Under 2017 har vi samordnat vår Almedalsnärvaro med ett styrelsemöte på lördagen precis innan Almedalsveckan drar igång. Syftet är att få synergieffekter med styrelsemedlemmar närvarande i Visby under vår Almedalsevent som vi ordnar söndagen den 2 juli.

Lokal

Sal E30 på Campus Gotland. Ingång via Almedalsbiblioteket.

  • Lokaltyp: Seminariesal för 50 personer vid bord
  • Utrustning: Whiteboard samt projektor i taket
  • Pris: 3 600 kr


schema

bokad tid: 15-18

Moderator: Carl Heath

  • 15:00 - 15:20 Iordningsställande av lokalen
  • 15:20 - 15:50 Pass 1, Julia Reda
  • 16:00 - 16:30 Pass 2, Arto Lampila
  • 16:40 - 17:10 Pass 3, Asta Helgadottir
  • 17:20 - 17:50 Pass 4, Panelsamtal
  • 17:50 - 18:00 återställande av lokalen